Kyselina sulfosalicylová

Z WikiSkript

Heslo
Kyselina sulfosalicylová.png

Roztok kyseliny sulfosalicylové se používá pro průkaz bílkovin v moči. Po přidání několika kapek roztoku ke vzorku moči s bílkovinou dojde k denaturaci proteinů a vznikne zákal. Reakce je velmi citlivá. Podrobněji v článku Vyšetření moči/chemické.