Léčebná rehabilitace

From WikiSkripta
 • Soubor opatření, jejichž cílem je vrátit onkologického pacienta do společnosti.
 • Platí to i v případně, kdy nejsme schopni nádor zlikvidovat.

Rehabilitace fyzikální[edit | edit source]

 • Snaží se odstranit nežádoucí dopady nemoci a léčby.
 • Př. péče o kolostomii, prsní epitézy, končetinové protézy, plastika prsu...
 • Cvičení – nácvik soběstačnosti, prevence otoků, lázeňská péče atp.

Rehabilitace psychická[edit | edit source]

 • Musí začít hned po ověření nádorové nemoci, existuje řada problémů, které by měla řešit celá společnost.
 • Informování pacienta a akceptování jeho reakcí je nesmírně složitý úkol.
 • Musíme získat pacienta pro spolupráci v léčbě.

Rehabilitace sociální[edit | edit source]

 • Tzv. resocializace – onkologický pacient by neměl být zbaven možnosti se zařadit do pracovního procesu.
 • Obvykle stačí změnit charakter práce nebo její intenzitu.
 • Někdy je nezbytné zahájit důchodové řízení.
 • Pomocné sociální mechanismy – svépomocné spolky, Liga proti rakovině...

Odkazy[edit | edit source]

Související článly[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]