LET

Z WikiSkript


Linear energy transfer (LET, přenos energie záření na vzdálenosti) je veličina typická pro jednotlivé druhy ionizujícího záření. Udává energii, kterou částice nebo foton předá, vztaženou na vzdálenost, kterou pronikne okolním prostředím. Na celkové trajektorii částice nebo fotonu nezáleží. Základní jednotkou LET je J/m. Hodnoty LET jsou ale velmi malé, proto se častěji používá keV/μm.

Hodnota LET[upravit | editovat zdroj]

Je dána energií záření vstupujícího do prostředí a jeho schopností interagovat s okolím.

  • LET se zvyšuje s nábojem částice, dráha je ovlivněna přitažlivými silami okolních nábojů. Rovněž se zvyšující se velikostí částice se zvyšuje LET, větší částice častěji „naráží“ do okolí.
  • Nižší LET vykazuje nepřímo ionizující záření (neutronové, záření γ, rentgenové záření). Vztah s velikostí je obdobný, menší lépe prochází.

Nestejná schopnost jednotlivých druhů záření předávat energii prostředí ovlivňuje tzv. efektivní dávku H. Ta se vypočítá jako původní dávka D [Gy] krát jakostní faktor záření Q. Výslednou jednotkou je Sievert [Sv].

  • Pro záření γ, β a rentgenové záření je Q=1;
  • pro záření α se Q=20.

Příklad[upravit | editovat zdroj]

LET.png

Schéma LET α částice a β- částice. α záření má sice větší energii, tu ale rychle předává prostředí → vysoký LET. β- částice se snadněji odráží, na stejné vzdálenosti předá méně energie → malý LET.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BENEŠ, Jiří, Pravoslav STRÁNSKÝ a František VÍTEK. Základy lékařské biofyziky :  Basisübungen für alle Sportarten. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2007. 201 s. ISBN 978-80-246-1386-4.