Lecitincholesterolacyltransferáza

Z WikiSkript

Heslo

Lecitincholesterolacyltransferáza, LCAT (E.C. 2.3.1.43) hraje významnou roli v metabolismu lipoproteinů HDL a transportu cholesterolu z tkání do jater.

Syntetizuje se v játrech a secernuje se do plasmy. Váže se na povrch HDL částic. K aktivaci LCAT dochází účinkem apolipoproteinu A1, který je rovněž přítomen na povrchu HDL.

Reakce katalyzovaná LCAT

Katalyzuje esterifikaci volného cholesterolu z tkání mastnou kyselinou, kterou získá z sn-2 pozice fosfatidylcholinů (lecitinů) obalu HDL. Vzniklé, výrazně hydrofobní, estery cholesterolu se pak dostávají do hydrofobního prostředí jádra HDL částic. LCAT se tak podílí na „sbírání“ cholesterolu z tkání a jeho transportu prostřednictvím HDL do jater.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • GLEW, Robert H. Lipid metabolism II : Pathways of metabolism of special lipids. In DEVLIN, Thomas M. Textbook of biochemistry with clinical correlations. 6. vydání. Hoboken : Wiley-Liss, 2006. 1208 s. s. 714-715. ISBN 0-471-67808-2
  • BOTHAM, Kathleen M a Peter A MAYERS. Lipid transport & storage. In MURRAY, Robert K et al. Harper's illustrated biochemistry. 28. vydání. New York : McGraw-Hill Companies, 2009. 693 s. a Lange medical book; s. 216-217. ISBN 978-0-07-163827-2