Leukemie z vlasatých buněk

From WikiSkripta

(Redirected from Leukemie z vláskových buněk)

Definice[edit | edit source]

Vlasatobuněčná leukemie je chronicky probíhající leukemie charakterizovaná přítomností tzv. vlasatých buněk (hairy cells). Vlasaté buňky jsou charakterizovány vzhledem mononukleárů s jemnými vláskovými výběžky cytoplazmy na buněčném povrchu a přítomností tartarát-rezistentní kyselé fosfatázy v cytoplazmě. Není znám jejich nenádorový ekvivalent (dříve se uvažovalo o jejich původu z endotelií – starší název je leukemická retikuloendotelióza, dnes jsou považovány za atypické B-lymfocyty (vzácně mohou vycházet i z T-lymfocytů)). Tato leukemie se řadí mezi non-Hodgkinské lymfomy s nízkou malignitou, mají některé vlastnosti makrofágů (schopnost fagocytózy), jindy vlastnosti lymfocytů (nesou povrchové Ig a reagují s monoklonálními protilátkami proti B-lymfocytům). Vyskytuje se u dospělých, především u mužů.

Leukémie z vlasatých buněk

Mikroskopický nález[edit | edit source]

Kostní dřeň[edit | edit source]

  • Masivní infiltrace síťovitě uspořádanými lymfoidními až monocytoidními buňkami,
  • původní hematopoeza je vytlačena, zmnožené jsou mastocyty a retikulární vlákna,
  • masivní infiltrace dřeně je v nesouladu s relativně malými změnami v krevním obraze.

Extramedulární tkáně[edit | edit source]

  1. Slezinadifuzní nádorová infiltrace, leukemické buňky tapetují stěny zmnožených sinusů červené pulpy (tzv. angiomatoidní transformace sleziny),
  2. játra – nádorová infiltrace méně vyznačena než ve slezině,
  3. uzlinynebývá nádorová infiltrace.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]