Morfogen

Z WikiSkript

Heslo

Morfogen je látka rozhodující o diferenciaci buněk jednotlivých tkání. Šíří se z lokálních zdrojů a její koncentrace se mění po průchodu jednotlivými tkáněmi. Jedná se o signální molekulu, která působí na buňky přímo (nikoliv prostřednictvím krevního oběhu), a proto je právě její koncentrace rozhodujícím faktorem.

Mezi známé morfogeny patří např.: transformující růstový faktor β, Sonic Hedgehog, epidermální růstový faktor nebo retinová kyselina.

Zdroj