Myopatický šplh

From WikiSkripta

Heslo
Gower's Sign.png

Pacient při vstávání z lehu, dřepu, sedu si musí pomáhat horními končetinami. Využívá vlastní dolní končetiny nebo i okolní předměty, po kterých postupně "šplhá".


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.