Nápověda:ParserFunctions

Z WikiSkript

Jde o funkce, které umožňují skládat text na základě vyhodnocení logických výrazů.

Extenze definuje 10 funkcí:

Wiki letter w.svg  expr vypočítá zadaný matematický výraz a vrátí jeho výsledek
Wiki letter w.svg  if testuje zda byl zadán určitý parametr a případně vykoná příslušný příkaz
Wiki letter w.svg  ifeq porovnává dva zadané parametry
Wiki letter w.svg  ifexist testuje, zdali existuje zadaná stránka
Wiki letter w.svg  ifexpr vypočítá zadaný matematický výraz a na základě boolean výsledku (true/false) vykoná zadaný příkaz
Wiki letter w.svg  iferror testuje, zdali zadaná funkce vrací chybu (class="error")
Wiki letter w.svg  switch testuje zadaný parametr oproti několika možným hodnotám a vykoná příslušný příkaz
Wiki letter w.svg  time na základě zadaných parametrů vrací datum a čas v požadovaném formátu
Wiki letter w.svg  rel2abs tato funkce mění relativní adresu ke stránce na adresu absolutní
Wiki letter w.svg  titleparts funkce rozdělí titulek podstránky na jednotlivé úseky podle lomítek a vrací pouze požadované úseky

Kompletní info je k dispozici Wiki letter w.svg zde.