Názvosloví a klasifikace enzymů

Z WikiSkript

Názvosloví enzymů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Prvním objeveným enzymům byla dávána jména související buď s jejich výskytem nebo funkcí. Takovými enzymy jsou např. pepsin, trypsin a ptyalin. Později zavedla Mezinárodní biochemická unie (IUB) pravidla pro funkční klasifikaci a názvosloví enzymů. Používají se dva typy názvů.

Systematický název[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Systémové názvy enzymů jsou pokusem o systematické pojmenování enzymů skutečným popisem reakcí, jež katalyzují. Název se skládá ze tří součástí:

 • označení substrátu a produktu;
 • označení reakce;
 • koncovka -asa.

Příklad: enzym L-alanin:2-oxoglutarát-aminotransferasa.

 • substrát: L-alanin, produkt: 2-oxoglutarát;
 • reakce: transfer amino skupiny;
 • koncovka -asa.

Triviální název[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Systematický název bývá v praxi nahrazen názvem triviálním (doporučeným), který je kratší. Triviální název zahrnuje často substrát a typ reakce (např. alaninaminotransferasa). Používají se také některé původní triviální názvy (např. trypsin).


V reakci, kde jeden enzym katalyzuje dva protichůdné děje, má tento enzym dva názvy, podle toho, v jaké směru působí. Používá se však jen jeden z těchto názvů.

Klasifikace enzymů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mezinárodní biochemická unie zavedla nomenklaturické rozdělení enzymů pomocí EC čísel (Enzyme Commission) do 6 hlavních tříd podle typu reakce, kterou katalyzují. Třídy se dále dělí na podtřídy a podpodtřídy.

 • EC 1 – oxidoreduktázy: katalyzují redoxní děje (přenos vodíku, kyslíku nebo pouze elektronů);
  • dehydrogenázy, oxidázy, oxygenázy, hydroxylasy, cytochromy.
 • EC 2 – transferasy: přenášejí funkční skupiny (například methyl-, acetyl- nebo fosfátovou skupinu);
  • aminotransferasy, transglykosylasy, transmethylasy, hexokinázy.
 • EC 3 – hydrolasy: katalyzují hydrolytické stěpení;
  • proteasy, lipasy, esterasy, glykosidasy.
 • EC 4 – lyasy: štěpí C-C a C-N vazby bez vstupu vody. Lyasa katalyzující reakce syntetické se nazývá synthasa;
  • aldolasy.
 • EC 5 – izomerasy: katalyzují isomerizační reakce;
  • cis-trans isomerasy, epimerasy, mutasy, racemasy.
 • EC 6 – ligasy (synthetasy): spojují dvě molekuly kovalentní vazbou za spotřeby ATP.Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. I. díl. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 269 s. ISBN 978-80-246-1416-8.
 • MURRAY, Robert K. Harperova biochemie. 2. vydání. Jinočany : H&H, 2002. 871 s. ISBN 80-7319-013-3.