Nemoc

Z WikiSkript

Synonymum[upravit | editovat zdroj]

Onemocnění, choroba, lat. morbus, řec. nosos, pathos.

Definice[upravit | editovat zdroj]

Stav, kdy je na základě působení vnitřních nebo vnějších okolností změněna nebo narušena funkce jednoho nebo více orgánů. Nemoc je středem medicínského zájmu. Rozdělujeme odpověď organismu nad rámec fyziologické odpovědi – patologická reakce, dočasnou poruchu jedné nebo více podstatných funkcí v organismu – patologický proces a déletrvající změnu v organismu – patologický stav. Termínem onemocnění většinou označujeme nemoc ve vymezeném časovém období. Termínem nosologická jednotka označujeme onemocnění, které lze jasně definovat a vymezit oproti jiným onemocněním.

Klasifikace[upravit | editovat zdroj]

Jasná identifikace nosologické jednotky se označuje jako klasifikace (lat. classis, is, f. – třídění; facere – konat), změna identifikace nosologické jednotky je reklasifikace.

Vývoj nemoci[upravit | editovat zdroj]

Postup onemocnění ve smyslu zhoršení je progrese (lat. prōgredi – jít vpřed), ve smyslu zlepšení regrese (lat. regredī – vracet). Šíření onemocnění je propagace (propāgāre – rozšiřovat). Pokud onemocnění probíhá kolísavě, střídají se období zlepšení – kompenzace (lat. compēnsāre – vyvážit) a období zhoršení – dekompenzace. Onemocnění končí uzdravením nemocného, stabilizací stavu nebo smrtí.

Charakter onemocnění[upravit | editovat zdroj]

Charakter onemocnění může být organický – somatický (řec. sōma – tělo), duševní – psychický (řec. psychē), duševní na podkladě organickém – somatopsychický, nebo organický na podkladě psychickém – psychosomatický. Pacient, který trpí řadou onemocnění, je označován jako polymorbidní pacient – tento stav se označuje termínem multimorbidita. U těchto pacientů označujeme v dané chvíli nejzásadnější onemocnění jako dominantní, ostatní onemocnění jako přidružená – komorbidity. Pacient, který prožívá velmi těžkou formu příslušného onemocnění, je moribundní pacient.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • HOŘEJŠÍ, Jaroslav. Moc a nemoc medicíny. 1. vydání. Praha : Makropulos, 1998. 323 s. ISBN 80-86003-16-7.


  • ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie I. 1. vydání. Praha : Triton, 2012. 1200 s. ISBN 978-80-7387-543-5.