Nemoci z povolání − seznam, hlášení a odškodňování

From WikiSkripta

(Redirected from NzP)


Nemoci z povolání (NzP) jsou skupina onemocnění vznikající působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Zároveň musí:

 • být v seznamu NzP;
 • vzniknout za podmínek, za kterých NzP vzniká;
 • dosáhnout klinického stupně závažnosti, které je jako NzP uznávaný.

Seznam NzP[edit | edit source]

Poleptané prsty
 • Nemoci způsobené chemickými látkami (počet 58);
 • nemoci způsobené fyzikálními faktory (12);
 • nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (13);
 • nemoci kožní (1);
 • nemoci přenosné a parazitární (3);
 • nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli (1).

Kompletní seznam najdete zde.

Uznaní NzP[edit | edit source]

Silikoza

Pro uznání NzP je třeba objektivně:

 • prokázat diagnózu – toto prokazují střediska NzP;
 • prokázat, že zaměstnanec pracoval v podmínkách, za kterých NzP mohla vzniknout - toto má na starosti místní hygienická stanice nebo SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

Posudek[edit | edit source]

Posudek obdrží pacient, zaměstnavatel, lékař (praktický i závodní) a jiní.

Dispenzární péče[edit | edit source]

Dispenzarizace je aktivní a systematické sledování zdravotního stavu osoby, u které je předpoklad zhoršování zdravotního stavu, její vyšetření a léčba. Pokud se během pravidelných prohlídek zjistí, že osoba již netrpí nemocí z povolání, příslušné středisko NzP o tom vydá posudek.

Odškodnění[edit | edit source]

Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je povinen jej pojistit v příslušné pojišťovně pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nahradit rozsah škody, za který je zodpovědný poskytovanou náhradou:

 • za ztrátu na výdělku během pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti (do 65 let nebo data uznání starobního důchodu);
 • za bolest a ztížení společenského uplatnění;
 • za účelně vynaložené náklady spojené s léčbou;
 • za věcnou škodu.

Pokud zaměstnanec zemře na následky pracovního úrazu anebo na nemoc z povolaní, je zaměstnavatel povinný v rozsahu svojí zodpovědnosti poskytnout:

 • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením;
 • náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem;
 • náhradu na výživu pozůstalých;
 • jednorázové odškodné pozůstalých;
 • náhradu věcné škody.

Legislativa

Odkazy[edit | edit source]

Súvisiace články[edit | edit source]

Externé odkazy[edit | edit source]

Použitá literatúra[edit | edit source]

 • PELCLOVÁ, Daniela, et al. Nemoci z povolání a intoxikace. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2014. 316 s. ISBN 978-80-246-2597-3.