Ošetřovatelská péče o pacienta se srdečním selháním/SŠ (sestra)

From WikiSkripta

Ošetřovatelská péče[edit | edit source]

Symptomy srdečního selhání.
 • Porucha tkáňového prokrvení a zvýšení objemu tělesných tekutin následkem snížení srd. výdeje a retence sodíku.
 • Riziko poruchy výměny plynů v plicích jako důsledek hromadění tekutiny v plicích.
 • Otoky končetin v důsledku snížené mobility a menšího prokrvení periferních tkání.
 • Snížení tělesné výkonnosti a omezení sebeobsluhy.
 • Úzkost, strach, zmatenost vyvolané příznaky choroby.
 • Poruchy spánku následkem nykturie.

Cíle ošetřovatelské péče[edit | edit source]

 • Sledovat stav pacienta a jeho fyziologické funkce a zamezit zhoršení stavu a vzniku komplikací.
 • Správným podáváním ordinovaných léků zlepšit srdeční činnost.
 • Vhodnou polohou zabezpečit pohodlí a zlepšení dechových funkcí.
 • Nemocného uklidnit, navodit pocit bezpečí a důvěry a klidný spánek.
 • Zajistit hygienickou péči, péči o vyprazdňování a výživu.

Plán ošetřovatelské péče[edit | edit source]

 • Pokoj s O2, křeslo pro kardiaky, blízkost WC, zvonek.
 • Periferní kanyla pro podávání léků, sleduje se účinek diuretik a kardiotonik.
 • Odběry krve dle ordinace, ekg, puls, TK, d, O2, poučíme o odkašlávání.

Sledujeme[edit | edit source]

 • VITÁLNÍ FUNKCE – TK, P, D, vědomí, ekg, kašel a odkašlávání, charakter kašle a vzhled sputa.
 • VYPRAZDŇOVÁNÍ moče a stolice, diurézu za 24h, BILANCI TEKUTIN.
 • STAV PROKRVENÍ perif. tkání, barvu kůže – bledost, cyanozu, teplotu kůže.
 • HODNOTY LAB. VÝSLEDKU – minerály, srážlivost, astrup.
 • VÁHU – ukazatel změn objemu těl.tekutin.
 • OTOKY – pohled, pohmat, páskovou mírou obvod břicha, kotníků.
 • PSYCHICKÝ STAV – nechutenství, nálada, únava, bolest, nespavost.
 • STUPEŇ SOBĚSTAČNOSTI – prevence dekubitů, opruzeniny, méně se namáhat, hyg. péče, péče o oteklé končetiny.
 • STRAVA – omezení soli (sůl zadržuje tekutiny v organismu).
 • EDUKACE PAC. – zákaz kouření, zdravý životní styl, méně solit, jíst častěji a méně, nenamáhat.

Vypracované ošetřovatelské diagnózy[edit | edit source]

Dušnost v důsledku asthma cardiale (plicního edému)[edit | edit source]

 • Cíl: Zlepšit výměnu plynů v dých. cestách, odstranit dušnost, zlepšit dýchání.
 • Plán:
 • Podávat O2.
 • Sledovat fyziologické funkce.
 • Ortoptická poloha pro lepší dýchání.
 • Sledovat vrzoty a pískoty při exspiriu, expektoraci s příměsí narůžovělého sputa.

Bolest vyvolaná v důsledku ischemie srdeční svaloviny[edit | edit source]

 • Cíl: Zmírnit či odstranit bolest.
 • Plán:
 • Podávat analgetika dle lékaře.
 • Sledovat bolest a hodnotit ji verbálně či neverbálně, zaznamenat do dokumentace.
 • Úlevová poloha.

Strach, úzkost[edit | edit source]

 • Cíl: Zmírnění strachu, odstranit úzkost.
 • Plán:
 • Spolupracovat s pac.
 • Vysvětlit prováděné výkony, zprostředkovat konzultace s lékařem.
 • Podporovat pacienta ve formulaci toho, z čeho má strach.
 • Dostatek času na rozhovor.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ. Interní ošetřovatelství I. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 280 s. ISBN 80-247-1148-6.