Ochrana zdraví

Z WikiSkript

Obraz z 2. světové války, žena v továrně: v té době se nepoužívaly žádné ochranné pomůcky

Ochranou zdraví se má dosáhnout toho, aby z žádné lidské aktivity nevznikala nepřijatelná zdravotní rizika. Za ochranu zdraví je zodpovědný stát, který vkládá ročně velké finanční obnosy, aby byla ochrana zdraví řádně zabezpečena. Ochrana zdraví je nezbytností, bez níž by se dnešní průmyslová společnost zhroutila pro neslučitelnost životních podmínek s lidskou existencí.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. přepracované a doplněné vydání vydání. Praha : Karolinum, 2002. 205 s. s. 6. ISBN 80-7184-551-5.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]