Příprava odměrných činidel

Z WikiSkript

Roztok odměrného činidla můžeme připravit o přesné koncentraci buď přesným odvážením látky, rozpuštěním a doplněním vodou po rysku v odměrné baňce, pokud je látka stálá, standardní a chemicky čistá. Častější způsob přípravy je, že se připraví odměrný roztok o přibližné koncentraci a ztitruje se jím přesný objem standardního roztoku o přesné koncentraci, jakou by měl mít odměrný roztok – tzv. standardizace titračních roztoků. Tímto postupem stanovíme titrační faktor f odměrného činidla jako poměr objemu teoretické spotřeby odměrného roztoku v ml a skutečné spotřeby odměrného roztoku v ml. Titračním faktorem pak při výpočtu koncentrací látek z titračního stanovení upravujeme (násobíme) látkovou koncentraci titračního činidla.


f = \frac{\mathrm{objem\ teoretick}\acute{\mathrm{e}}\mathrm{\ spot}\check{\mathrm{r}}\mathrm{eby\ odm}\check{\mathrm{e}}\mathrm{rn}\acute{\mathrm{e}}\mathrm{ho\ roztoku\ }(ml)}{\mathrm{objem\ skute}\check{\mathrm{c}}\mathrm{n}\acute{\mathrm{e}}\mathrm{\ spot}\check{\mathrm{r}}\mathrm{eby\ odm}\check{\mathrm{e}}\mathrm{rn}\acute{\mathrm{e}}\mathrm{ho\ roztoku\ }(ml)}


Je-li roztok o přesné koncentraci, f = 1.
Je-li roztok zředěnější, f je menší než 1.
Je-li roztok koncentrovanější, f je větší než 1.

Související články[upravit | editovat zdroj]