Původci infekcí kostí a kloubů

Z WikiSkript

Infekce kostí a kloubů nejsou časté, rozvíjí se u osob s lokální indispozicí (trauma, degenerativní změny, operační výkon,…). Léčba těchto infekcí je obtížná, vyžaduje spolupráci odborníků z více oborů.

Akutní osteomyelitida[upravit | editovat zdroj]

Streptococcus pyogenes

Hematogenní osteomyelitida[upravit | editovat zdroj]

 • Napadení kosti infekcí jako důsledek embolizace mikrobů nebo infikovaných mikrotrombů do intaktní kosti (při sepsi, infekční endokarditidě způsobené S. aureus) → předem porušená kost.

Šíření mikrobů z okolí per continuitatem[upravit | editovat zdroj]

 • Trauma s perforací kůže a podkožních tkání, ložisko infekce v okolí kosti.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • RTG, pro zjištění původce hemokultura.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Konzervativní, dlouhodobé podávání ATB ve vysokých dávkách;
 • pokud není známá jiná etiologie, podáváme protistafylokoková ATB.

Chronická osteomyelitida[upravit | editovat zdroj]

 • Následek traumatu, ložiska v blízkosti infekce;
 • nejsou celkové obtíže, ale lokální bolesti a sekrece z chronické píštěle.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • RTG, CT, MRI.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Do nekrotické kosti ani do jizevnatě změněné tkáně neproniknou ATB, proto je nutný chirurgický výkon;
 • před zákrokem zjistit etiologii pro podávání ATB: opakované mikroskopické a kultivační vyšetření hnisu z píštěle případně materiálu z biopsie.

Hnisavá artritida[upravit | editovat zdroj]

 • Hematogenní rozsev nebo přímá inokulace bakterie do kloubu při traumatu či invazivním zákroku v kloubu;
 • hnisavý zánět → uvolnění hydrolytických enzymů, kt. způsobí destrukci chrupavky;
 • etilogické agens: S. aureus, koaguláza-negativní stafylokoky, streptokoky, Neisseriae, enterobakterie, hemofily, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium marinum;
 • gonokoková artritida – u sexuálně aktivních žen, enterobakterie – starší osoby, anaeroby – po pokousání zvířetem, diabetická noha, narkomani – P. aeruginosa.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

pro zjištění etiologie vyšetření synoviální tekutiny (punkce kloubu) → mikroskopie (Gramovo barvení), kultivace, hemokultivace, PCR.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

drenáž, podávání ATB, případně i chirurgický zákrok.

Infekce kloubních náhrad[upravit | editovat zdroj]

 • Adheze bakterií k umělému materiálu, tvorba biofilmů;
 • S. aureus, beta-hemolytické streptokoky, enterobakterie, koaguláza-negativní stafylokoky, kožní komenzálové.
Staphylococcus aureus

Aseptická artritida[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • punkce kloubu, kultivace synoviální tekutiny – nutný sterilní odběr, určení agens sérologicky, PCR;
 • nutné rozlišit od zánětů neinfekčních nebo vzniklých na základě imunpatologického děje.


Terapie[upravit | editovat zdroj]

virová odezní sama, bakteriální nutné podávání ATB;

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří, et al. Infekční lékařství. 1. vydání. Galén, 2009. 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1.
 • VOTAVA, Miroslav, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vydání. Brno : Neptun, 2005. 0 s. sv. 1. ISBN 80-86850-00-5.