Parafimóza

From WikiSkripta

(Redirected from Paraphimosis)

Paraphimosis

Parafimóza je akutní bolestivý stav v urologii, při kterém je předkožka delší dobu přetažena do sulcus coronarius za glans penis (nejčastěji z iatrogenní příčiny např. při katetrizaci močového měchýře či vyšetření penisu), což vede k zaškrcení glans. Dochází ke zhoršení venózního a lymfatického odtoku, postupně se rozvíjí otok glans penis. S narůstajícím edémem je zhoršen i přítok arteriální krve. Kvůli zvětšujícímu se otoku nejde předkožka přetáhnout zpět. Tento stav může vést až k ischémii.

Phimosis je na rozdíl od tohoto stavu neurgentní situace, při níž předkožka nejde přetáhnout za glans penis.

Terapie[edit | edit source]

Řešením je v prvních hodinách manuální repozice parafimózy. Tlakem na předkožku se zmenší otok glans penis, poté je možné pokusit se předkožku manuálně reponovat. Pokud se to nepodaří, je nutná incize. Protože se jedná o velice bolestivý stav, je nutné pacientovi podat dostatečnou dávku analgetik.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.