Performance status, kvalita života

Z WikiSkript

(přesměrováno z Performance status)

Performance status[upravit | editovat zdroj]

 • Celkový stav pacienta – limituje indikovanou léčbu a její výsledky.
 • Hodnotíme míru, jak je pacient schopen se sám o sebe postarat, pohyblivost, bolesti aj.
 • Užíváme dvě škály:
 1. PS dle WHO:
  • stupeň 0 – schopen normální tělesné aktivity bez omezení;
  • stupeň 1 – neschopen těžké fyzické námahy, může konat lehčí práci;
  • stupeň 2 – soběstačný, ale neschopen práce, tráví více než 50 % denní doby mimo lůžko;
  • stupeň 3 – omezeně soběstačný, na lůžku tráví více než 50 % denní doby;
  • stupeň 4 – zcela nesoběstačný, trvale upoután na lůžko.
 2. Stupnice dle Karnofského:
  • v procentech plné (stoprocentní) výkonnosti;
  • 100 % normální aktivita, 0 % smrt.

Kvalita života[upravit | editovat zdroj]

 • Neměli bychom jen prodlužovat pacientovi život za každou cenu, život by měl být též kvalitní.
 • Toto posouzení by měl učinit pacient sám (pomocí dotazníku).
 • Užívá se zkratka QoL – quality of life (fyzická kondice, funkční zdatnost, spokojenost s léčbou).
 • Posouzení QoL je důležité, hlavně u pacientů na paliativní léčbě.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]