Plíce (SFLT)

Z WikiSkript

Přehled[upravit | editovat zdroj]

Preparát 1[upravit | editovat zdroj]

Plíce2.jpg

Název: Plíce - plicní sklípky (alveoly) - přehledné zvětšení

Popis: Bariera mezi vzduchem a krví je tvořena jednovrstevným plochým epitelem (pneumocyty 1. typu), bazální membránou (splynulé laminae basales obou epitelů) a endotelem somatické kapiláry (se souvislým endotelem). Vnitřní povrch alveolu je pokryt surfaktantem, který je produkován v pneumocytech 2. typu

Preparát 2[upravit | editovat zdroj]

Bronchiolus upr.jpg

Název: Plíce - alveoly a bronchiolus

Popis: Stěna bronchiolu (průměr je menší než 5mm) je vystlána víceřadým až jednovrstevným cylindrickým epitelem s řasinkami, případně jen kubickým epitelem s řasinkami v nejmenších bronchiolech. Terminální brochioly obsahují navíc Clarovy buňky. Lamina propria je velmi tenká, stěna je dále tvořena hladkou svalovinou a elastickými a kolageními vlákny. V bronchiolech již nejsou přítomny chrupavky, séromucinosní žlázky ani lymfatická tkáň. 1 - bronchiolus, 2 - alveoly, 3 - cévka


Preparát 3[upravit | editovat zdroj]

Plíce upr.jpg

Název: Plicní alveoly HE

Popis: Interalveolární septum je tvořeno dvěma vrstvami plochého epitelu (pneumocyt 1. a 2 typu), mezi kterými leží intersticiální vazivo přivádějící kapiláry, typické vazivové buňky (fibroblasty, makrofágy), elastická, kolagénní a retikulární vlákna. Každé septum je spoločné sousedním alveolům, kapilární síť je v jejich nejtěsnějším sousedství. Alveolární kapiláry tvoří nejbohatší kapilární síť v těle. 1 - interalveolární septum, 2 - erytrocyty v kapiláře, 3 - vzduchový prostor (lumen alveolu)

Preparát 4[upravit | editovat zdroj]

Makrofágy plíce 3.jpg

Název: Plíce HE - alveolární makrofágy

Popis: Alveolární makrofágy (prašné buňky) v plicní tkáni střádají prachové částice, které nedokážou rozložit (proto tmavé zbarvení), též pohlcují choroboplodné zárodky a mrtvé buňky. Jsou v alveolech a terminálních dýchacích cestách bez řasinek.

Preparát 5[upravit | editovat zdroj]

Makrofágy plíce 4.jpg

Název: Plíce HE - alveolární makrofágy

Popis: Alveolární makrofágy (prašné buňky) se po nastřádání posouvají buď do dýchacích cest vystlaných řasinkovým epitelem a jsou odstraňovány s hlenovým filmem, nebo migrují do vaziva v plicním parenchymu, kde zůstávají uloženy, nebo jsou lymfatickými cestami transportovány do regionálních uzlin - takto vznikají antrakotické lymfatické uzliny.


Preparát 6[upravit | editovat zdroj]

Plíce alveoly upr.jpg

Název: Plíce HE - alveoly a interalveolární septa

Popis: 1 - interalveolární septum, 2 - alveolární makrofág (prašná buňka), 3 - lumen alveolu (vzduchový prostor)


Preparát 7[upravit | editovat zdroj]

Bariera 2.jpg

Název: Elektronogram - bariéra krev-vzduch

Popis: P1 - pneumocyt 1. typu, E - buňka endotelu, BM - jejich splynulé bazální laminy, Er - erytrocyt


Preparát 8[upravit | editovat zdroj]

Pneumonocyt EM.jpg

Název: Elektronogram - stěna alveolu a bariéra krev-vzduch

Popis: A - alveolární prostor, C - lumen kapiláry (nahoře s erytrocytem), P1 - pneumocyt 1. typu, P2 - pneumocyt 2. typu (jádro), Mv - mikroklky (microvilli) na povrchu pneumocytu 2. typu, L - lamelární tělíska s nově nasyntetizovaným surfaktantem, E - buňka endotelu, NE - jádro endotelovej bunky, TJ - těsné spojení (tight junction), BM - bazální membrána, F - fibroblast alveolárního septa, S - surfaktant

Dýchací systém[upravit | editovat zdroj]

Epiglottis (SFLT)

Larynx (SFLT)

Trachea (SFLT)

Bronchus segmentalis (SFLT)

Plíce (SFLT)

Fetální plíce (SFLT)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Histologický atlas (3. LF UK)

Studijní materiály k preparátu[upravit | editovat zdroj]