Placenta (SFLT)

From WikiSkripta

Placenta – složení (HE)[edit | edit source]

Placenta 16 upr.jpg

Popis: D – decidua (pars materna placentae), ÚChK – úponový choriový klk (pars fetalis placentae), ChK – volný choriový klk (pars fetalis placentae), EEM – extraembryonální mesoderm, K – kapilára choriového klku s fetálními erytrocyty, IVP – intervilózní prostor s mateřskými erytrocyty, Tu – ojedinělá tuková buňka.

Placenta, choriové klky – přehled (HE)[edit | edit source]

Placenta 18 upr.jpg

Popis: ChK – choriový klk, SU – syncytiální uzel, K – kapilára choriového klku s fetálními erytrocyty, IVP – intervilózní prostor s mateřskými erytrocyty (EryM).

Intervilózní prostor a choriový klk (HE)[edit | edit source]

Placenta 7 upr.jpg

Popis: IVP - intervilózní prostor s mateřskou krví, EryM - erytrocyty mateřské krve, CT - cytotrofoblast, ST - syncytiotrofoblast, KL – kartáčový lem syncytiotrofoblastu, EEM - extraembryonální mesoderm, EryF – erytrocyty fetální krve v kapiláře choriového klku, Hofb.b. – může se jednat o Hofbauerovu buňku (velký sférický makrofág typický pro choriový klk).

Placentární bariéra (HE)[edit | edit source]

Placenta 6 upr.jpg

Popis: PB – placentární bariéra (znázorněná jako smyčka) zahrnuje: endotel kapiláry (K) choriového klku, bazální membrána endotelu kapiláry, EEM - extraembryonální mesoderm, bazální membrána cytotrofoblastu, CT - cytotrofoblast, ST -syncytiotrofoblast, KL – kartáčový lem syncytiotrofoblastu, EryM - erytrocyty mateřské krve v intervilózním prostoru (IVP).

Decidua – pars materna placentae (HE)[edit | edit source]

Decidua upr.jpg

Popis: Deciduální buňky – vlivem progesteronu proměněné fibroblasty endometria, sférické buňky bohaté na glykogen a lipidy (prvotní zdroj výživy pro implantující se zárodek).

Plodové obaly[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]