Placenta (SFLT)

Z WikiSkript

Přehled[upravit | editovat zdroj]

Preparát 1[upravit | editovat zdroj]

[[Soubor: | 500px]]

Název: Placenta – přehled (HE)

Popis:

Preparát 2[upravit | editovat zdroj]

Placenta 16.jpg

Název: Placenta – složení (HE)

Popis: D – decidua (pars materna placentae), ÚChK – úponový choriový klk (pars fetalis placentae),

ChK – volný choriový klk (pars fetalis placentae), EEM – extraembryonální mesoderm, K – kapilára

choriového klku s fetálními erytrocyty, IVP – intervilózní prostor s mateřskými erytrocyty, Tu – ojedinelá

tuková buňka

Preparát 3[upravit | editovat zdroj]

[[Soubor: | 500px]]

Název: Placenta – úponový klk (HE)

Popis:

Preparát 4[upravit | editovat zdroj]

[[Soubor: | 500px]]

Název: Úponový klk – detail (HE)

Popis:

Preparát 5[upravit | editovat zdroj]

Placenta 18.jpg

Název: Placenta, choriové klky – přehled (HE)

Popis: ChK – choriový klk, SU – syncytiální uzel, K – kapilára choriového klku s fetálními erytrocyty,

IVP – intervilózní prostor s mateřskými erytrocyty (EryM)

Preparát 6[upravit | editovat zdroj]

[[Soubor: | 500px]]

Název: Choriové klky (HE)

Popis:

Preparát 7[upravit | editovat zdroj]

Placenta 7.jpg

Název: Intervilózní prostor a choriový klk (HE)

Popis: IVP - intervilózní prostor s mateřskou krví, EryM - erytrocyty mateřské krve, CT - cytotrofoblast,

ST - syncytiotrofoblast, KL – kartáčový lem syncytiotrofoblastu, EEM - extraembryonální mesoderm,

EryF – erytrocyty fetální krve v kapiláře choriového klku, Hofb.b.? – může se jednat o Hofbauerovu buňku

(velký sférický makrofág typický pro choriový klk) ?

Preparát 8[upravit | editovat zdroj]

Placenta 6.jpg

Název: Placentární bariéra (HE)

Popis: PB – placentární bariéra (znázorněná jako smyčka) zahrnuje: endotel kapiláry (K) choriového klku,

bazální membrána endotelu kapiláry, EEM - extraembryonální mesoderm, bazální membrána cytotrofoblastu,

CT - cytotrofoblast, ST - syncytiotrofoblast, KL – kartáčový lem syncytiotrofoblastu,

EryM - erytrocyty mateřské krve v intervilózním prostoru (IVP)


Preparát 9[upravit | editovat zdroj]

Decidua upr.jpg

Název: Decidua – pars materna placentae (HE)

Popis: Deciduální buňky – vlivem progesteronu proměněné fibroblasty endometria, sférické buňky

bohaté na glykogen a lipidy (prvotní zdroj výživy pro implantující se zárodek)


Plodové obaly[upravit | editovat zdroj]

Pupečník (SFLT)

Plodové obaly (SFLT)

Placenta (SFLT)

Chorion frondosum (SFLT)

Uterus post partum (SFLT)

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Histologický atlas (3. LF UK)

Studijní materiály k preparátu[upravit | editovat zdroj]