Plamenová emisní fotometrie

Z WikiSkript

Heslo

Stanovení některých prvků, např. sodíku, draslíku či lithia, lze provést měřením intenzity světla určité vlnové délky emitovaného po excitaci vzorku plamenem. Roztok analytu se rozpráší na jemnou mlhu (tzv. atomizace), která se přivádí do bezbarvého plamene (propanového nebo acetylenového). Pro zajištění spolehlivých výsledků je nutné použít vnitřní standard (obvykle soli lithia nebo draslíku). Vzhledem k náročnosti měření, obtížné automatizaci a problematické interpretaci některých výsledků není dnes v klinické biochemii plamenová fotometrie rozšířena.