Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Plankton

Z WikiSkripta

Plankton tvoří mikroskopické a makroskopické komunity organismů, které se na velké vzdálenosti pohybují pomocí pasivních pohybů či proudů. Tyto komunity tvoří fytoplankton (rostlinný plankton), zooplankton (živočichové) a bakterioplankton.

Planktonní organismy můžeme najít ve všech typech povrchových vod (oceány, jezera, rybníky, louže, ledovce). Tyto organismy jsou často adaptovány na extrémní podmínky převážně tím, že mají dormantní stadia, kutikulu či velmi odolná vajíčka. Často se u nich vyskytuje nepohlavní rozmnožování a partenogeneze (typ rozmnožování, kdy se jedinci líhnou z neoplodněných vajíček), které jim umožňují volit nejvýhodnější strategii s ohledem na podmínky prostředí.

Tyto organismy jsou velmi podstatným prvkem ve všech vodách, neboť jejich aktivita ovlivňuje celý ekosystém, ve kterém žijí. Například, když jsou rybníky na jaře čisté, tak je tam nejspíš velká aktivita zooplanktonu, který konzumuje řasy. Naopak ke konci léta jsou ty samé rybníky úplně zelené, což znamená, že v nich dorostly planktonožravé ryby, která zkonzumovaly velký plankton a malý již nestíhá odstranit řasy, které vodu zakalí.

Zooplanktonu, hlavně tedy zástupců rodu Cladocera (Perlooček, spadají pod korýše), se hojně využívá v čističkách odpadních vod, kde slouží jako velmi funkční „dočišťovači“.

Voda má velmi nízké albedo (hodně absorbuje záření). UV-B záření proniká v oceánech do hloubky několika metrů, což negativně ovlivňuje jak plankton (fytoplankton tolik ne, protože fotosyntetizuje), tak i ostatní organismy. Pravděpodobný úbytek planktonu kvůli narůstajícímu záření by pak mohl znamenat výrazný pokles uložiště pro atmosferický CO2 a tím i efekt na změnu klimatu.


Tomopteriskils.jpgZooplankton1 300.jpgZooplankton2 300.jpgHyperia.jpgCyclops.jpg


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • HADER, D.-P., et al. Effects of solar UV radiation on aquatic ecosystems and interactions with climate change. Photochemical & Photobiological Sciences [online]. 2007, vol. 6.3, s. 267–285, dostupné také z <následujícího odkazu>. DOI: 10.1039/B700020K.
  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. přepracované a doplněné vydání vydání. Praha : Karolinum, 2002. 205 s. s. 107-110. ISBN 80-7184-551-5.