Plexus choroideus (SFLT)

Z WikiSkript

Přehled[upravit | editovat zdroj]

Preparát 1[upravit | editovat zdroj]

Plexus chorioideus 9 – upr.jpg

Název: Plexus chorioideus – přehled (HE)

Popis: 1 – lumen komory, 2 – povrchový jednovrstevný epitel tela choroidea, 3 – cévy plexus

chorioideus, 4 – acervulus cerebri (viz preparát č. 5), 5 – vazivové stroma odvozené od pia mater

Preparát 2[upravit | editovat zdroj]

Plexus chorioideus 8 – upr.jpg

Název: Plexus chorioideus – detail na keříček (HE)

Popis: 1 – lumen komory, 2 – povrchový jednovrstevný epitel tela choroidea, 3 – klk tela

choroidea na příčném řezu, 4 – cévy plexus chorioideus

Preparát 3[upravit | editovat zdroj]

Plexus choroideus 2 – upr.jpg

Název: Plexus chorioideus – detail klku (HE)

Popis: 1 – lumen komory, 2 – povrchový jednovrstevní epitel tela choroidea, 3 – cévy

plexus chorioideus, 4 – vazivové stroma

Preparát 4[upravit | editovat zdroj]

Tanycyty – upr.jpg

Název: Tanycyty

Popis: 1 – lumen komory, 2 – komorový povrch tanycytů s mikroklky

poznámka: tanycyty (z řeckého tanus – protáhlý) jsou morfologicky specializované buňky

ependymu nacházející se na bázi III. mozkové komory, od ostatních ependymálních buněk

se liší dlouhými výběžky, kterými zasahují do hypothalamu

Preparát 5[upravit | editovat zdroj]

Plexus accervulus cerebri – upr.jpg

Název: Acervulus cerebri – detail (HE)

Popis: Acervulus cerebri neboli mozkový písek jsou patologické kalcifikace přítomné

v tkáni CNS, typicky v plexus chorioideus a epifýze

Nervový systém[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]