Polystyren

Z WikiSkript

Heslo
Polystyren

Polystyren je velmi rozšířeným plastem. Jedná se o pevný, tvrdý a v organických rozpouštědlech rozpustný plast. Dobře tepelně a zvukově izoluje a dobře se barví. Z polystyrenu se zhotovují kuchyňské potřeby − jako jsou misky a struhadla, hračky, atd. Lehčený (pěnový) polystyren se používá jako obalový materiál a jako tepelný a zvukový izolátor.[1][2]

Po použití se polystyren obtížně likviduje, aniž by způsoboval ekologické problémy.

Polystyren se vyrábí polymerací styrenu. Jedná se o termoplast, což znamená, že při zvýšení teploty nezachovává svůj původní tvar. Podle potřeby se dá vyrobit ve formě prášku, pěny nebo perličkového materiálu. Výrobky jsou odolné proti nárazu, mají průhlednou barvu, dají se lepit a leštit. Při hoření vzniká velké množství kouře.

Odkazy

Použitá literatura

  1. PUMPR VÁCLAV. Chemie: základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU. 2., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna, 2010, 48 s.
  2. GÄRTNER HARALD. Kompendium chemie: vzorce, pravidla a principy - úlohy a jejich řešení - periodická soustava prvků - výkladový slovník. Vyd. 1. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2007, 542 s.