Portál:Ošetřovatelské dovednosti

From WikiSkripta

Ošetřovatelské dovednosti

Zde naleznete soubor video-instruktáží se zaměřením na ošetřovatelské dovednosti.

Návod k použití:

 • Po kliknutí na náhledový obrázek videa se otevře tzv. "pop-up" okno s videem. Kdykoli lze vypnout a vrátit se tak na tuto stránku.
 • Vedle obrázku je uveden seznam základních bodů - vhodné k opakování, nebo nemůžete-li přehrát video (pomalé připojení, nedostatek mobilních dat apod.).
 • Play.png Kompletní playlist instruktáží na YouTube, možnost zapnutí titulků


Část 1: MANIPULACE S PACIENTEM


1) POVLEČENÍ LŮŽKA

 • Prostěradlo - vázat každý uzel zvlášť a prostěradlo vypnout (vyrovnat).
 • Podložka - zahrnout ji po stranách pod matraci.
 • Polštář a kapna (tj. povlečení deky) - při povlékání a manipulaci se snažit nevířit prach a patogeny.
 • Zahrnout deku pod matraci a vše zkontrolovat.
 • Na závěr zvednout postranice (aby na čisté lůžko do příchodu pacienta nikdo nesedal).

2) PŘESUN PACIENTA NA LŮŽKO JEDNOU OSOBOU

 • Postranice nutné mít dole, a postel mít ve správné výšce na posazení pacienta.
 • Vozík musí být zabržděný, aby neujel. Nezapomenout odklopit "podnožky" vozíku, aby nepřekážely.
 • Při manipulaci bude mít personál větší oporu, když bude rozkročen.
 • Po posazení pacienta, odsunout prázdný vozík, aby nepřekážel. Až pak položit pacienta do horizontály.
 • Průběžně kontrolovat stav pacienta.

3) PŘESUN PACIENTA NA LŮŽKO S DOPOMOCÍ DVOU OSOB

 • Postranice nutné mít dole, a postel mít ve správné výšce na posazení pacienta.
 • Vozík musí být zabržděný, aby neujel. Nezapomenout odklopit "podnožky" vozíku, aby nepřekážely.
 • Když pacient zvládne s oporou stát, druhá sestra/sanitář odjede s vozíkem - pozor na nohy (pacienta i personálu).
 • Když pacient nezvládne s oporou stát, posadíme ho, a teprve potom odsuneme vozík.
 • Průběžně kontrolovat stav pacienta.

4) ULOŽENÍ NA LŮŽKO

 • Je optimální pokládat pacienta přes jeho bok, pacient se sám podpírá loktem, může-li.
 • Je potřeba hlídat nohy, aby se neuhodily, a dorovnat pacienta v lůžku.
 • Na závěr přikrýt pacienta a zvednout postranice!!!

5) POSAZENÍ PACIENTA

 • Pacienta zvedáme přes bok - nejprve je potřeba jej otočit na bok, s pokrčenou jeho "horní nohou".
 • Při zvedání otáčet kolem osy pacienta v oblasti pánve.
 • Tlačit DOLŮ na kolena a NAHORU zvedat za ramena či krk.
 • Postel musí být ve správné výšce - nohy musí být vsedě na zemi.

6) PITÍ U OMEZENĚ MOBILNÍHO PACIENTA

 • Nesmíme zaměnit pacientské stolky!
 • Po úpravě polohy stolku je třeba jej vždy zabrzdit.
 • Hlídáme, zda pacient polyká dobře.

7) JÍDLO A PITÍ U LEŽÍCÍHO PACIENTA

 • Před obsluhou pacienta zvednu celou postel nahoru - nebudu se hrbit a ničit si tak záda.
 • Zvednu oblast nohou - aby pacient nesjížděl.
 • Zvednu pod hlavou do svislejší polohy, event. upravím polštář - aby se pacient mohl napít/najíst.

BONUS: PACIENTSKÝ STOLEK

Pozn.: provedení a tím i obsluha stolků se mohou v rámci pracovišť lišit.

Část 2: VYBRANÉ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY


Video s následujícími ošetřovatelskými postupy[1]

 • Provedení klyzmatu
 • Zavedení nasogastrické sony (NGS)
 • Katetrizace močového měchýře u ženy
 • Odběr venózní krve; periferní žilní kanylace
 • Aplikace antikoagulancií subkutánně; aplikace inzulinu subkutánně; aplikace léků intramuskulárně
 • Příprava sterilního stolku
 • Ošetřovatelská péče o centrální žilní katetr
 • Hygienická desinfekce rukou, oblékání sterilních rukavic

Zdroj[edit | edit source]

 1. * Vybrané ošetřovatelské postupy (video na Medical Media), Mgr. Jana Křivková, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni, 2018