Portál:Otázky ke státní zkoušce z dětského lékařství (LFHK, VL)

Z WikiSkript

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Z PEDIATRIE – OTÁZKY 2015/2016

A) Otázka týkající se diferenciální diagnostiky nebo „velké“ skupiny onemocnění (vyskytující se u dětí i dospělých). V odpovědi se požadavek diferenciální diagnostiky předpokládá, i když není výslovně uveden.

B) Otázka týkající se konkrétní nosologické jednotky.

C) Otázka specifická pro dětský věk.

  1. Diferenciální diagnostika žloutenek
  2. Bronchopneumonie a pneumonie starších dětí
  3. Psychomotorický vývoj dítěte
  1. Křeče v dětském věku (mimo novorozence)
  2. Trombofilní stavy u dospívajících
  3. Rozdělení dětského věku, charakteristika jednotlivých období
  1. Inspirační stridor a inspirační dušnost, diferenciální diagnostika
  2. Glomerulonefritida (akutní a chronická)
  3. Prematurita a onemocnění s ní spojená
  1. Hepatomegalie a splenomegalie v dětském věku
  2. Průduškové astma (asthma bronchiale)
  3. Perinatální hypoxie (asfyktický novorozenec)
  1. Anémie
  2. Anafylaxe
  3. Křeče u novorozence
  1. Bezvědomí, diferenciální diagnostika
  2. Struma u dětí
  3. Cystická fibróza
  1. Krvácení do gastrointestinálního traktu
  2. Diabetes mellitus v dětském věku, diagnostika a terapie
  3. Febrilní křeče
  1. Polyurie a polydipsie
  2. Akutní leukemie v dětském věku
  3. Rizikový novorozenec
  1. Zácpa
  2. Vrozené srdeční vady, rozdělení a diagnostické možnosti
  3. Problematika dorostového období
  1. Akutní renální insuficience
  2. Vrozené vady pohybového ústrojí
  3. Infekce novorozence
  1. Ileósní stav
  2. Diagnostika TBC, prevence
  3. Hemolytická nemoc novorozence
  1. Zvracení, příčiny, diferenciální diagnostika
  2. Nefrotický
  3. Vrozené vady vyžadující urgentní řešení
  1. Bolesti břicha
  2. Hypercholesterolémie a dyslipidémie v dětském věku
  3. Křivice
  1. Edémy (etiologie, diferenciální diagnostika)
  2. Vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu
  3. Syndrom respirační tísně u novorozence
  1. Změny v bílém krevním obraze – fyziologie a patologie
  2. Hepatitidy
  3. Poruchy růstu
  1. Proteinurie, diferenciální diagnostika
  2. Nemoci žlučníku a pankreatu v dětském věku
  3. Dětská mozková obrna
  1. Hematurie, diferenciální diagnostika
  2. Malabsorpční syndrom
  3. Chromozomální aberace
  1. Poruchy srdečního rytmu v dětském věku
  2. Epilepsie
  3. Krvácivé stavy u novorozence
  1. Osteomyelitida a osteoartritida
  2. Hypertenze v dětském věku
  3. Screeningové metody v pediatrii a systém preventivních prohlídek
  1. Obezita
  2. Meningeální syndrom a meningitida
  3. Průjem a dehydratace u kojence
  1. Uzlinový syndrom
  2. Vitamíny rozpustné v tucích, jejich význam
  3. Enuréza
  1. Náhlé příhody břišní u dětí a jejich zvláštnosti
  2. Hemofilie
  3. Kojení a jeho význam
  1. Kašel, diferenciální diagnostika
  2. Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových
  3. Porodní traumatizmus
  1. Bolesti hlavy v dětském věku
  2. Vývoj imunity u dětí. Základní imunologická vyšetření
  3. Srdeční nedostatečnost a její léčení v kojeneckém věku
  1. Hemostáza a hemokoagulace a její poruchy u dětí
  2. Nespecifické střevní záněty
  3. Zásady umělé výživy kojence (obvyklý postup)
  1. Novotvary v dětském věku (s výjimkou krevních)
  2. Hydrocefalus
  3. Hemolyticko-uremický syndrom
  1. Dlouhotrvající horečky a subfebrilie, příčiny a postup vyšetření
  2. Celiakie
  3. Očkování a jeho komplikace
  1. Vrozené vývojové vady plic, bronchiektázie a plicní fibrózy
  2. Juvenilní idiopatická artritida
  3. Žloutenky u novorozenců
  1. Systémová autoimunitní onemocnění
  2. Pneumonie novorozenců a kojenců, bronchiolitida
  3. Dětské neurózy, poruchy chování
  1. Poruchy krevních destiček
  2. Jaterní selhání
  3. Laryngitida a epiglotitida
  1. Důvody zvětšení objemu břicha u dětí (syndrom velkého břicha)
  2. Angíny v dětském věku
  3. Kritické vrozené srdeční vady
  1. Vaskulitídy
  2. Chronická renální insuficience
  3. Ošetření a výživa novorozence. Fyziologický novorozenec – charakteristika
  1. Imunodeficitní stavy vrozené a získané
  2. Vrozená hyperplázie kůry nadledvin
  3. Eczema infantum, seborrhoická dermatitida, hnisavá kožní onemocnění
  1. Kardiomyopatie a myokarditidy
  2. Syndrom týraného dítěte, funkce rodiny
  3. Vrozené poruchy metabolismu, klinické projevy
  1. Stavy náhlé dušnosti (inspirační, exspirační)
  2. Poruchy funkce štítné žlázy
  3. Otravy a úrazy u dětí
  1. Endokarditida, perikarditida
  2. Zásady resuscitace u dětí
  3. Obstrukční biliární syndrom u kojence
  1. Poruchy acidobázické rovnováhy
  2. Maligní lymfomy
  3. Neprospívání, příčiny a diagnostika
  1. Změny v červeném krevním obraze – fyziologie a patologie
  2. Vitamíny rozpustné ve vodě, jejich význam
  3. Syndrom náhlého úmrtí kojence
  1. Poruchy příjmu potravin
  2. Turnerův syndrom
  3. Hodnocení pubertálního vývoje, patologie puberty
  1. Infekce močového ústrojí
  2. Alergická onemocnění u dětí
  3. Gastroesofageální reflux