Portál:Zkouškové otázky ze soudního lékařství (LFHK)

Z WikiSkript

 1. Právní normy, trestný čin, zavinění, trestní zodpovědnost.
 2. Nepříčetnost, nutná obrana, krajní nouze, druhy trestů.
 3. Ochranné léčení, mladistvý, ochranná výchova, ohrožení pod vlivem návykové látky, neposkytnutí pomoci, vražda.
 4. Poškození zdraví nepatrného významu, ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví.
 5. Domácí násilí.
 6. Nedovolené přerušení těhotenství, znásilnění, pohlavní zneužívání.
 7. Trestní zákon, trestní řád. Přestupek, trestný čin.
 8. Základní zásady trestního řízení, orgány činné v trestním řízení, obviněný, poškozený, svědci, vyšetření duševního stavu.
 9. Průběh trestního a občanskoprávního řízení.
 10. Úkoly znalce – lékaře. Posudek znalce – lékaře. Lékař jako svědek, lékař jako konzultant.
 11. Úkoly a pracovní postup lékaře při ohledávání mrtvého těla na místě činu.
 12. Druhy pitev. List o prohlídce mrtvého. Základní pojmy v soudnělékařské praxi, smrt, smrt přirozená, násilná, zdánlivá.
 13. Posuzování bolestného a odškodnění za ztížení společenského uplatnění
 14. Odpovědnost lékaře při poškození zdraví a života pacienta.
 15. Zkreslování chorobného stavu pacientem.
 16. Povinná mlčenlivost. Poučení a souhlas pacienta. Vedení zdravotnické dokumentace. Revers.
 17. Supravitální a vitální reakce.
 18. Posmrtné změny.
 19. Určování doby smrti.
 20. Náhlá smrt dospělého – kardiovaskulární onemocnění.
 21. Náhlá smrt dospělého – onemocnění CNS, plic a gastrointestinální soustavy.
 22. Náhlá smrt v dětském věku. SIDS.
 23. Poškození organizmu a smrt z nedostatku potravy a vody.
 24. Porušení zdraví a úmrtí změnou tlaku okolního prostředí.
 25. Porušení zdraví a smrt při působení ionizujícího záření.
 26. Porušení zdraví a smrt v důsledku působení nízkých teplot.
 27. Porušení zdraví a smrt v důsledku působení vysokých teplot.
 28. Úraz elektrickým proudem.
 29. Tupá poranění: oděrka, krevní výron, tržnězhmožděná rána.
 30. Poranění způsobená úderem pěstí a kopnutím. Schopnost jednání.
 31. Řezná, bodná a sečná rána.
 32. Kousnutá rána. Napadení zvířetem.
 33. Vnitřní a vnější balistika: střelná zbraň, náboj, ráž zbraně, chování střely po výstřelu.
 34. Morfologie střelného poranění (ranivá balistika).
 35. Sebevražda a vražda střelnou zbraní.
 36. Dušení. Definice, patofyziologie a obecné známky dušení.
 37. Oběšení, uškrcení, zardoušení.
 38. Traumatická asfyxie. Překrytí dýchacích otvorů. Udávení.
 39. Utonutí.
 40. Identifikace.
 41. Dopravní úraz chodce a cyklisty.
 42. Dopravní úraz pasažéra v automobilu.
 43. Dopravní úraz motocyklisty. Dopravní úrazy na železnici.
 44. Alkohol. Alkoholické nápoje a obsah alkoholu. Výpočet doby odbourání požitého alkoholu.
 45. Odbourávání a vylučování etanolu.
 46. Intoxikace etylalkoholem a metylalkoholem.
 47. Protokol o lékařském vyšetření ke zkoušce na alkohol v krvi, vyšetření osoby ovlivněné alkoholem.
 48. Vyšetřovací metody k průkazu alkoholu.
 49. Vliv alkoholu na schopnost řídit motorové vozidlo.
 50. Intoxikace oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým.
 51. Intoxikace léky - prohlídka místa nálezu těla, pitevní a laboratorní nález.
 52. Patologie drogové závislosti.
 53. Využití zobrazovacích metod v soudním lékařství (Virtopsy).