Průvodce:Úvod do klinické medicíny – praxe I. (3. LF UK)

Z WikiSkript

V 1. ročníku studenti absolvují 80 hodin praxe v pečovatelských zařízeních, jako jsou domovy seniorů, léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), stacionáře pro děti s postižením nebo centra pro paraplegiky.

Termín si volí sami studenti po dohodě se zařízením, nejčastěji o zimním zkouškovém nebo letních prázdninách.

Studenti můžou využít k přihlášení systém na www.praxe-ukm.lf3.cuni.cz nebo si praxi sami domluvit (a následně požádat o schválení praxe v již zmíněném systému). Podmínkou k zápočtu je i esej obsahující zhodnocení praxe délky 1500 slov.