Průvodce:Úvod do zdravotnické informatiky (1. LF UK)

Z WikiSkript

Úvod do zdravotnické informatiky
B02123
Garant doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
Kredity 2
Web Ústav biofyziky a informatiky
SIS Informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 120
Způsob ukončení zápočet za aktivní účast

Předmět je určen pouze pro studenty 1. ročníku, probíhá v zimním semestru. Výuka se skládá z přednášek (odpoledne) a praktických cvičení. Přednášky i cvičení se konají v budově Ústavu biofyziky a informatiky (přednášky: Síň Coriových; cvičení: praktikárny). Na první úvodní přednášce , se studenti rozdělí do skupin podle toho, kdy chtějí chodit na praktická cvičení (jak se jim to hodí do rozvrhu). Za semestr je 6 přednášek (termíny konání byly v říjnu před pitvami, zbytek v prosinci a lednu po pitvách) a 6 praktických cvičení (zase v říjnu, poté v prosinci a lednu). Předmět je vhodný k získání základních znalostí pro ty, kdo toho o počítačích moc nevědí (PowerPoint, Excel, základy o síti a síťových službách a další). Data byla uvedena v SISu a na stránkach ústavu. Zápočet je udělován na konci zimního semestru za aktivní účast na cvičeních, tolerována je 1 omluvená absence na cvičeních a 2 absence na přednáškách. Předmět je vhodný pro ty, kdo si myslí, že by v letním semestru mohli mít problémy se zkouškou ze zdravotnické informatiky