Průvodce:ASM (LFHK)

Z WikiSkript

Asociace studentů medicíny (ASM) je studentský spolek působící při Lékařské fakultě v Hradci Králové. Byla založena 29. 10. 1991.

Účel ASM[upravit | editovat zdroj]

Hlavním účelem ASM je všestranně napomáhat studentům při studiu, podporovat jejich společenský život, zejména v oblasti kulturní, zájmové, sportovní a vědecké.

Hlavní činnosti spolku[upravit | editovat zdroj]

 • Organizace Reprezentačního plesu lékařské fakulty
 • Organizace největšího a nejstaršího veleterhu se zaměřením na studenty medicíny v ČR s názvem Veletrhu uplatnění v medicíně, zkráceně VUM. V roce 2019 proběhne již jubilejní 10. ročník.
 • Poskytovat studentům služby spojené se studiem: tisk, kopírování, vazba studijních materiálů, skenování
 • Získávat a mezi studenty šířit studijní materiály
 • Pořádat odborné přednášky z oblasti zdravotnictví i zájmové
 • Organizace kulturních i sportovních událostí, party a výletů
 • Spoluorganizace Adaptačního kurzu pro nové prváky spolu s IFMSA HK

Místnosti spravované ASM[upravit | editovat zdroj]

Sídlo ASM se nachází na Koleji Na Kotli v Hradci Králové. Zde provozuje tyto místnosti:

 • Studentské centrum – místo pro setkávání studentů, tiskárna, kopírka, skener
 • Počítačová místnost – místo pro studium s možností využití 5 počítačů
 • Mikroskopovací místnost – vybavená 5 kvalitními mikroskopy pro prohlížení preparátů z histologie a patologické anatomie
 • Posilovna – kvalitně vybavená místnost pro posilování
 • Kardio místnost – doplňková místnost k posilovně s rotopedy, orbitreky a tatami
 • Videoklub – místnost pro setkávání studentů, možnost interaktivních zájmů, projektor s HD rozlišením, kvalitní sedací souprava
 • Hudební místnost – vybavená pianem a novými kvalitními bubny

Členství v ASM[upravit | editovat zdroj]

Členem se může stát každý řádně zapsaný student Lékařské fakulty v Hradci Králové. Člen ASM se může navštěvovat všechny místnosti ASM, může se účastnit a participovat na událostech pořádaných spolkem. Členství platí jeden akademický rok. Čestné členství – mimořádné členství udělené za významné zásluhy ve spolku. Je doživotní.

Valná hromada ASM[upravit | editovat zdroj]

 • Nejvyšší orgán ASM
 • Zasedá vždy na začátku akademického roku
 • Svolává ji prezident ASM
 • Může se jí účastnit každý řádně zapsaný člen ASM
 • Náplň: volba členů do výkonné rady ASM, změna stanov, diskuse ohledně zásadních událostí v ASM

Výkonná rada ASM[upravit | editovat zdroj]

 • Nejvyšší správní orgán ASM
 • Volena na období 1 akademického roku
 • Kandidovat může každý řádně zapsaný člen ASM
 • 7 členů, složení: prezident, viceprezident, pokladník a 4 členové, kteří si rozdělí následující funkce – správce místností ASM, koordinátor plesu, koordinátor veletrhu, koordinátor společenských a kulturních akcí, PR (Public Relations)
 • Členové výkonné rady jsou do jednotlivých funkcí volení na prvním zasedání výkonné rady

Prezident ASM[upravit | editovat zdroj]

Prezident je oprávněn zastupovat ASM na veřejnosti, jednat v otázkách spojených s fungováním spolku, uzavírat smlouvy. Prezident zastupuje ASM v jednání s fakultou, ostatními organizacemi a partnery spolku. Má právo v případě rovnosti hlasů na jednání Výkonné rady ASM rozhodnout s konečnou platností. Seznam prezidentů ASM: 1991 až 2016 pokusím se doplnit.

Kontakt[upravit | editovat zdroj]

Webové stránky

Facebook

Instagram

Poslat e-mail

Galerie čestných členů[upravit | editovat zdroj]

Pavol Vasko - prezident pro akademické roky 2014 / 2015 a 2015 / 2016

Tomáš Maruškin - viceprezident pro akademický rok 2015 / 2016

Jakub Šimka - prezident pro akademický rok 2016 / 2017

Petr Smolák - prezident pro akademický rok 2017 / 2018

Samuel Berec - prezident pro akademický rok 2018 / 2019

Matúš Pös - pokladník, vizionář a tvůrce vizuální identity ASM

Dominik Karásek - viceprezident pro akademické roky 2016 / 2017 a 2018 / 2019

Pavel Petraš - prezident pro akademický rok 2019 / 2020

Adrián Alexovič - viceprezident pro akademický rok 2019 / 2020

Marek Kvarda - prezident pro akademický rok 2021 / 2022