Průvodce:Adolescentologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Adolescentologie
B00650
Garant MUDr. Pavel Kabíček, CSc., (kontakt)
Kredity 3 (semestr)
SIS informace v SISu
Počet hodin 7 x 90 min
Kapacita 5
Způsob ukončení zápočet za docházku


Předmět vyučovaný na Pediatrické klinice IPVZ, 1. LF UK v Thomayerově Nemocnici ( Vídeňská 800, Praha 4, pavilon G2), je určen pro zájemce o pediatrii se zaměřením na adolescenci. Velkou výhodou je nízká kapacita studentů, která dovoluje velice individuální a intenzivní přístup nejen ze strany vyučujícího, ale především při kontaktu s pacienty. Každá hodina je zaměřená na specifickou problematiku adolescentologie, mezi tématy jsou například poruchy příjmu potravy, reprodukční zdraví a další.

Hodiny jsou zahájeny krátkým teoretickým úvodem, který je vedený formou diskuse (vyžaduje zběžnou přípravu). V praktické části se jednotlivci případně dvojice studentů věnují jednomu hospitalizovanému pacientovi, provedou celkové fyzikální vyšetření a odeberou anamnézu. Výběr pacientů v rámci možností odpovídá probíranému tématu. Následuje diskuse zaměřená na problematiku vyšetřených pacientů, studenti rekapitulují anamnézu a za pomoci vyučujícího rozebírají daný případ. Zápočet je udělen na konci absolvování předmětu na základě docházky.