Průvodce:Akademický senát (1. LF UK)

Z WikiSkript

Akademický senát je oficiálním orgánem fakulty, který má na chod školy zásadní vliv.

Schvaluje například vnitřní předpisy fakulty, volí děkana, schvaluje členy vědecké rady a podobně. Akademický senát má několik komisí zabývajících se specifickými tématy. Pro studenty je nejdůležitější komise pro záležitosti studia. Akademický senát má celkem 30 členů volených na dobu tří let. 15 senátorů volí akademici a 15 senátorů si volí studenti. Na 1. LF mají v senátu studenti již tradičně dobré postavení. Ještě v minulém volebním období předsedal senátu zástupce zvolený studenty, a to jako již třetí v řadě. To je věc, se kterou se na drtivé většině jiných fakult nesetkáte.

Nemusí to být zcela bez souvislosti s tím, že atmosféra na fakultě je pro studenty velmi příznivá a opodstatněné žádosti a připomínky studentů jsou, je-li to jen trochu možné, vyslyšeny a řešeny.

Jak může pomoci senát mně osobně? Senát je přímým komunikačním kanálem mezi studenty a vedením fakulty. Objeví-li se totiž někde problém, nemůže být vyřešen, když se o něm nedozví lidé s potřebnou pravomocí nebo kompetencí. V poslední době například studenti iniciovali několik změn týkajících se záležitostí kolem nově zaváděného kreditního systému. Máte-li nějaký problém, o kterém si myslíte, že by stálo zato jej řešit (např. když narazíte na přemíru byrokracie), můžete se obrátit na své senátory. Přirozenou cestou je v senátu oslovovat studenty, neboť jim bude váš problém přeci jen bližší. Pokud jednotlivé senátory oslovovat nechcete, můžete se obrátit na akademický senát jako celek prostřednictvím senátorské schránky, a to i anonymně, ačkoli svým podpisem dodáte jakémukoli podnětu větší váhu.


Co mohu pro tuto formu demokracie udělat já? To je jednoduché. Sledujte dění na fakultě, ozvěte se, když je důvod, a hlavně JDĚTE VOLIT, když je třeba! Ve volbách si totiž vyberete, kdo vás bude další tři roky v senátu zastupovat a kam fakultu povede!

Odkazy[upravit | editovat zdroj]