Průvodce:Akupunktura 1,2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Akupunktura 1,2
B00651
Garant prof. MUDr. Petr Fiala
Kredity 5
SIS Informace v SISu
Počet hodin 120
Kapacita 15
Způsob ukončení zápočet udělen za prezenci a zápočtový test (povoleny 2 absence/semestr)

Jde o velmi zajímavý, ale vcelku náročný předmět. Výuka probíhá zpočátku na Klinice Rehabilitačního lékařství na Albertově v podobě přednášek o historii a teorii TČM, které trvají zhruba 1,5 hodiny. Asi tak od prosince probíhá výuka v Rehabilitačním ústavu LRS Chvaly. Do Chval se dostanete z Černého mostu autobusem. Zastávka je blízko vstupu do areálu. Nejdříve vás čeká přednáška cca. 1-1,5 hodiny a poté následují praktika, kde si pomocí stimulů na sobě navzájem vyhledáváte body. Končí se zhruba okolo 17:00. Ve Chvalech se již probírají jednotlivé dráhy, poté aurikuloterapie a závěrem technika píchání jehel.
Na výuku si budete muse pořídit přístroj "Stimul", který vám pomůže vyhledávat body na těle, dále atlas a učebnici. Nově vznikla učebnice od prof. Fialy "Akupunktura ve 21. století".
Celkově vám výuka předmětu zabere cca. 1,5 až 3 hodiny týdně + učení na zápočtové testy, které je potřeba napsat (limit je snad jen 8 chyb z 50 otázek). Pokud ovšem oba testy splníte, máte uznaný kurz A, stačí si tedy pak po 6. ročníku a praxi zaplatit kurz B a můžete profesionálně akupunkturu provozovat.
Tento volitelný předmět není zadarmo, nicméně je do budoucna pro zájemce o akupunkturu velmi výhodný a uplatnitelný.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • FIALA, Petr. Akupunktura ve 21. století. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 543 s. ISBN 978-80-204-3799-0.