Průvodce:Akutní chirurgická praxe (1. LF UK)

Z WikiSkript

Akutní chirurgická praxe
B01313
Garant doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.
Kredity 3
Web Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce
SIS informace v SISu
Počet hodin 20 hodin
Kapacita 15
Způsob ukončení zápočet za docházku (absolvovaní pohotovostních služeb)

Volitelný předmět s praktickým zaměřením, vhodný pro studenty 5. a 6. ročníku. Studenti se v rámci 3 pohotovostních služeb na chirurgické klinice v Nemocnici Na Bulovce zaměřují především na vyšetřování, diagnostiku a terapii akutních stavů v chirurgii. Součástí praxe je asistence na operačním sále , účast při vizitách a při práci na ambulanci. Zápočet je udělen za absolvování 3 nočních služeb. Termíny služeb si studenti vyberou na úvodní hodině.