Průvodce:Alergologie v praxi (1. LF UK)

Z WikiSkript

Alergologie v praxi
B02692
Garant MUDr. Zuzana Humlová
Kredity LS 2
Web Ústav imunologie a mikrobiologie
SIS informace v SISu
Počet hodin 14hod
Kapacita 30 míst
Způsob ukončení zápočet za docházku


Tento předmět je určen pro studenty 4.–6. ročníku všeobecného lékařství a koná se v letním semestru. Probíhá formou přednášek jednou za dva týdny v úterý od 13–15h. Místem konání je Fakultní poliklinika, budova A, 3.patro, čítárna (při výstupu z výtahu je místnost po pravé straně). Přednášky střídaly praktické hodiny, kde jsme si mohli vyzkoušet některé alergologické testy. Vždy byl i prostor pro dotazy. Zápočet je udělen za účast, povolená je 1 absence. V loňském roce probíhalo od 14–15h pro studenty dobrovolné konzilium alergologů, kde se probírali zajímavé klinické případy.