Průvodce:Anatómia LF SZU

Z WikiSkript

Anatómia[upravit | editovat zdroj]

Anatómia je 3 semestre trvajúci predmet začínajúci v zimnom semestri prvého ročníka a končiaci v zimnom semestri 2. ročníka.

 • Kód predmetu = VL001A+B+C
 • Rozsah výučby = 124P, 126C
 • Počet kreditov = 24
 • Spôsob ukončenia = skúška
 • Stránka ústavu = Ústav Anatómie LF SZU

Čo vás čaká?[upravit | editovat zdroj]

1. Semester:

 • Osvojenie základného anatomického názvoslovia.
 • Štúdium stavby a štruktúry ľudského tela (všeobecne).
 • Štúdium jednotlivých častí kostrovej sústavy a spojenie kostí.
 • Orgány tráviacej, dýchacej a močovej sústavy.

2. Semester:

 • Praktické využitie teoretických vedomostí (Anatómia 1) v pitevných cvičeniach orgánov hrudníkovej a brušnej dutiny.
 • Pohlavné orgány muža a ženy.
 • Štúdium srdca, tepien a žíl veľkého a malého krvného obehu.
 • Štúdium lymfatickej sústavy a žliaz s vnútorným vylučovaním.

3. Semester:

 • Úvod do štúdia nervového systému (miecha, periférne nervy).
 • Pitva CNS a PNS + periférnych artérií a žíl.

Forma predmetu[upravit | editovat zdroj]

 • Nepovinné prednášky - Prednášky z anatómie nie sú oficiálne povinné ale nechodiť na ne sa v konečnom dôsledku neoplatí. Pri takmer každej otázke zaznie veta: "Čo som vám hovoril na prednáške?" To je dôvod, prečo je vhodné na ne chodiť a robiť si poznámky. Navyše prednášky bývajú veľmi zaujímavé a veľa sa toho dozviete aj z kliniky.
 • Povinné cvičenia - Cvičenia a pitvy sú povinné a musíte na ne chodiť, ak sa nemôžete dostaviť na cvičenie z určitých dôvodov, tak sa stačí dohodnúť s asistentom.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet z anatómie môžete po dohode absolvovať ústne alebo písomne. Kosti, kĺbové spojenia bývajú väčšinou test, svaly a pitvy sme mali len ústne.

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Taktiež sa prihlasujete cez MAIS. Predtermín je možný! Ťaháte si 5 otázok a to konkrétne po jednej z týchto okruhov:

 • Kosti, kĺbové spojenia a svaly
 • GIT, RES, UROGENITÁL
 • Srdce, cievy, lymfatický systém, endokrinne žľazy
 • CNS
 • PNS + organa sensuum


Otázky nájdete na tomto linku

Čas na prípravu je 50 minút.

Celkové hodnotenie[upravit | editovat zdroj]

Jednoznačne najdôležitejší predmet na medicíne. Bez tohto predmetu sa pacienta nikdy nedotknete.

Literatúra[upravit | editovat zdroj]

 • Poznámky z prezentácií a vypracované otázky
 • Mráz, P., Bínovský, A., Holomáňová, A., Osvaldová, M., Ruttkay - Nedecká E.: Anatómia ľudského tela I. Bratislava: SAP, 2004. 526 s.
 • Mráz, P., Belej, K., Beňuška, J., Holomáňová, A., Macková, M., Šteňová, J.: Anatómia ľudského tela II. Bratislava: SAP, 2006. 487s.
 • Mentel, J.: Systema nervosum centrale, organa sensuum. 2.vyd. Bratislava: SZU, 2007.156 s.
 • Čihák, R.: Anatomie I.. 3.vyd. Praha: Grada, 2011, 534 s.
 • Čihák, R.: Anatomie II. 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. 470 s
 • Čihák, R.: Anatomie III. 2. upr. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. 673 s.
 • Mráz, P. a kol.: Pitevné cvičenia.. Martin: Osveta, 1995. 199 s.
 • Netter, F. H.: Atlas of Human Anatomy. 6 ed. Saunders Elsevier: USA, 2014.707 p. ISBN 978-1-4557-0418-7
 • Standrinhg, S.: Grays Anatomy. 40th. ed. 1576 p. ed. Churchill Livingstone ISBN 978-0-443-06684-9
 • Minor, J.-M., Sick, H.: Atlas of Anatomy 25th Anniversary sp. ed. Vyd. Taschen, 2008, 544 p. ISBN 9783836508650