Průvodce:Anatomie I, II (LF OU)

Z WikiSkript

Výuka anatomie se dělí do tří semestrů. Předmět probíhá formou přednášek a cvičení.

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Účast na přednáškách je nepovinná. Každý týden jsou vedeny doc. Dorkem. Vyučující během přednášek upozorňuje na témata, která by se mohla objevit v zápočtovém testu, takže není od věci je navštěvovat.

Cvičení[upravit | editovat zdroj]

Je vyžadována 100% docházka. Cvičení vedou mladí lékaři, kterým při pitvách pomáhají starší studenti. Probíhá to tak, že téma probrané na přednášce je ve stejný týden zopakováno vyučujícím na cvičení. Po zopakování se jde hned na pitevnu, kde si znalosti s pomocí doktora a staršího studenta osvojíte prakticky. Na konci pitevního cvičení se píše pravidelně test z předchozího tématu. Testy připravuje lékař, který vede cvičení. Otázky jsou koncipovány jednak jako otevřené, jednak jako uzavřené. Hranice úspěšnosti je 75 %. Vaše výsledky bývají zohledňovány při zápočtových testech, takže se vyplatí důkladná příprava.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Jak již bylo zmíněno, k udělení zápočtu musí být splněno 100 % docházky na cvičeních. Zároveň je třeba napsat všechny průběžné testy alespoň na D (opravy testů jsou možné po domluvě s lékařem, který vede cvičení). Posledním kritériem je napsání zápočtového testu. Test připravuje doc. Dorko. Obsahuje 100 otázek a hranice úspěšnosti je 75 %. Každý semestr je zakončen zápočtovým testem a platí pro něj stejná kritéria. Opravné termíny jsou vypisovány anatomickým ústavem. Každý student má nárok na 2 opravy.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Anatomie je zakončena ústní zkouškou, která probíhá v zimním semestru druhého ročníku. K připuštění ke zkoušce musí student úspěšně napsat všechny 3 zápočtové testy.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Doc. Dorko, který vytváří zápočtové testy, vychází ze všech 3 dílů anatomie Radomíra Číháka. Série těchto knih je tedy pro vás v anatomii “Biblí“. Z atlasů je nejvíce doporučován Sinělnikov (I, II, III). Docent z něj dává obrázky i na zápočtový test. Na topografickou anatomii je pak výborný Přehled topografické anatomie od Jaroslava Kose.