Průvodce:Anatomie III (LF OU)

From WikiSkripta

Cílem tohoto předmětu je osvojení základů makroskopické anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci. Výuka anatomie se dělí do tří semestrů. Předmět probíhá formou přednášek a cvičení. Obvykle zhruba kolem 15. týdne semestru probíhá takzvaně pitevní týden, kdy všechny ostatní předměty neprobíhají a studuje se každý den několik hodin na pitevně. Toto slouží jako nejen příprava před následujícím zápočtem ale také jako možnost seznámit se více se strukturami, které student například nepříliš pochopil během semestru a může si je opakovat s ostatními spolužáky.

Přednášky[edit | edit source]

Účast na přednáškách je nepovinná. Každý týden jsou vedeny buď docentkou MVDr. Máriou Miklošovou, nebo panem profesorem MUDr. Bačou Vyučující během přednášek upozorňuje na témata, která by se mohla objevit v zápočtovém testu, takže není od věci je navštěvovat a je tam samozřejmě také možnost klást doplňující otázky.

Cvičení[edit | edit source]

Je vyžadována 100% docházka. Cvičení vedou mladí lékaři, kterým při pitvách pomáhají starší studenti. Probíhá to tak, že téma probrané na přednášce je ve stejný týden zopakováno vyučujícím na cvičení. Po zopakování se jde hned na pitevnu, kde si znalosti s pomocí doktora a staršího studenta osvojíte prakticky. Na konci pitevního cvičení se píše pravidelně test z předchozího tématu. Testy připravuje lékař, který vede cvičení. Otázky jsou koncipovány jednak jako otevřené, jednak jako uzavřené. Hranice úspěšnosti je 75 %. Vaše výsledky bývají zohledňovány při zápočtových testech, takže se vyplatí důkladná příprava.

Zápočet[edit | edit source]

Jak již bylo zmíněno, k udělení zápočtu musí být splněno 100 % docházky na cvičeních. Zároveň je třeba napsat všechny průběžné testy alespoň na D (opravy testů jsou možné po domluvě s lékařem, který vede cvičení). Posledním kritériem je napsání zápočtového testu. Test připravuje paní docentka a obsahuje 100 otázek a hranice úspěšnosti je 75 %. Každý semestr je zakončen zápočtovým testem a platí pro něj stejná kritéria. Opravné termíny jsou vypisovány anatomickým ústavem. Každý student má nárok na 2 opravy a může si v případě neúspěchu předmět přepsat do následujícího semestru, kde už jej však musí splnit.

Zkouška[edit | edit source]

Skládá se ze tří částí. Nejprve je nutné úspěšně napsat test na 150 otázek z veškerého učiva a pitevní test na 30 otázek z veškerého učiva. Poté je možné přistoupit k samotné ústní zkoušce, kde si student vytáhne jeden z tripletů (tři otázky z různých částí těla)

Doporučená literatura[edit | edit source]

Základní osnovou jsou nepochybně 3 díly anatomie pana profesora Radomíra Číháka a pro opakování nelze vynechat Memorix anatomie pana profesora Kachlíka, kde jsou všechny potřebné informace uvedeny v bodech a přehledně na mnohem menším počtu stran, než je tomu u ostatních knih. Chybí tam však potřebné souvislosti a doprovodný text, jedná se pouze o výčet toho nejdůležitějšího v bodech a proto doporučuji učit se z Memorixu pouze v kombinaci s něčím jiným. Z atlasů je nejvíce doporučován Netterův atlas anatomie, kde jsou krásné a přesné obrázky všech částí těla s jejich popisem. Na topografickou anatomii je pak výborný Přehled topografické anatomie od Jaroslava Kose.

Jako velmi užitečný zdroj ke studiu bych také doporučil videa na youtube od pana profesora MUDR. Kachlíka z druhé lékařské fakulty univerzity Karlovy v Praze, který nahrával svoje přednášky a má je mnohdy obsáhlejší a lépe vysvětlené než leckterá učebnice.