Průvodce:Anglický jazyk LF SZU

Z WikiSkript

Anglický jazyk

Anglický jazyk je 2-semestrálny predmet, začínajúci v zimnom semestri prvého ročníka a končiaci v letnom semestri prvého ročníka. Predmet ako taký je celkom ľahký, počas semestra budú rôzne cvičenia z učebnice a na konci každého semestra je jeden zápočet. V letnom semestri bude okrem zápočtu aj ústna skúška, kde si ťaháte z tém zo samotnej knihy English in Use, ťaháte si 2 otázky. Čo sa týka vyučujúcej, je veľmi príjemná, ochotná a aj tí, čo sú v angličtine slabší sa nebudú cítiť zle.