Průvodce:Aplikace biochemie v klinické medicíně (1. LF UK)

Z WikiSkript

Aplikace biochemie v klinické medicíně
B01032
Garant MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
Kredity 4
Web Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
SIS Informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 20
Způsob ukončení zápočet udělen na konci semestru za aktivní účast


Na kazuistikách reálných pacientů se ukazuje volba biochemických vyšetření, jejich kombinace s dalšími vyšetřovacími metodami, interpretace výsledků atd. Kromě toho se na každém semináři probírá komplexnější pohled na biochemickou diagnostiku určitého problému, nové parametry apod.

Předmět je určený pro 3. až 6. ročník, navazuje na biochemii ve 2. ročníku a patobiochemii ve 3. ročníku. Na začátku letního semestru se koná informační schůzka, na níž se domluví dny v týdnu a hodina konání seminářů. Místo je posléze určeno podle toho, ve kterých učebnách je volno.

Výuka je organizovaní jako semináře, které se konají jednou za dva týdny. Běží ve dvou skupinách, které se střídají. Každý seminář trvá asi 4 vyučovací hodiny. Semináře jsou vedené interaktivně - studenti si pod vedením vyučujícího sami zkouší projít celým rozhodovacím procesem.

Semináře probíhají v letním semestru. Počet míst je omezen; vždy je však určitá rezerva nad počet míst vypsaný v SISu, máte-li tedy o tento VP opravdu zájem a nezbylo na vás místo, kontaktujte vyučujícího mailem.

Zápočet je udělován na konci semestru za aktivní účast.