Průvodce:Biochémia LF SZU

Z WikiSkript

Biochémia

Biochémia je predmet, ktorý začína v letnom semestri prvého ročníka a končí v zimnom semestri druhého ročníka. Predmet sa skladá z cvík, na ktorých sa robia rôzne chemické pokusy a z prednášok, ktoré podľa situácie sú poď povinné alebo nie. Čo sa týka prednášok sú to úplne tie isté veci čo v knihe, z ktorej sa máte učiť na skúšku. Samotný predmet ako aj pán profesor povedal, nie je založený natom aby ste sa naučili rôzne zbytočné vzorce, mechanizmy, kaskády a tak. Je tam zopár výnimiek ale. Počas semestrov vás čakajú zápočty, ktoré ale nie sú veľmi ťažké, ale môže sa stať, že dajú zabrať. Samotná skúška prebieha tak, že si vylosujete 4 témy zo 4 okruhov po 10 otázok, rýchla príprava (2-3 minúty) podľa toho, ako ten pred vami odpovedá a potom začnete rozprávať vy. Pán profesor hlavne chce aby ste rozprávali rýchlo, k veci, žiadne zajakávanie a tak, z čoho sa učiť, no na prejdenie vám stačí vedieť recitovať jeho knihu, ale teda nebojte sa, ak ste sa aspoň trocha učili, tak skúšku spravíte, ale odporúčam najprv si vybaviť histológiu a anatómiu, biochémiu ako poslednú, ak by sa stalo, že niečo máte prenášať, tak nech to je biochémia a nie anatómia alebo histológia.