Průvodce:Biochemie volných radikálů (1. LF UK)

Z WikiSkript

Biochemie volných radikálů
B00656
Garant prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., DrSc.
Kredity ZS 2
Web Ústav biochemie a experimentální onkologie (ÚBEO)
SIS informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 100 míst
Způsob ukončení zápočet za docházku


Předmět je vyučován v zimním semestru, je určen pro studenty VL 2., 3., 4. ročníku (prerekvizitou je předmět Biofyzika), dále pro přírodovědecké fakulty od 2. ročníku. Probíhá formou přednášek, každý druhý pátek od 14:30 do 16:00 (někdy se končí o chvíli dřív), první hodina je v půlce října. Přednášky probíhají v Síni Coriových na Ústavu biochemie a experimentální onkologie (U Nemocnice 5). Postupně se zde dozvíte spoustu zajímavých informací o podstatě volných radikálů, o mechanismu jejich účinku a o fyziologickém i patologickém významu, o souvislosti se zdravou výživou a potravinovými doplňky (například proč je vhodná konzumace vitaminu C spolu s vitaminem E). Pro rozšíření jsou představovány nejnovější odborné texty publikované na toto téma a příklady klinického využití. Sylabus je k dispozici na stránkach ústavu. Prezence je kontrolována na konci přednášky čtením jmenného seznamu přihlášených. Zápočet je za docházku. Tolerována je 1 absence. Jedná se o velmi zajímavý předmět s možností získat komplexnější pohled na biochemii a poznatky, které lze využít i v povinných předmětech.