Průvodce:Biofyzikální metody v klinice (1. LF UK)

Z WikiSkript

Biofyzikální metody v klinice
B00090 (letní semestr), B90087 (zimní semestr)
Garant prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Kredity 3
Web Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 100
Způsob ukončení zápočet za docházku


Předmět je určen pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oboru zobrazovacích metod. Na vlastní oči uvidíte přístroje pro magnetickou rezonanci, ultrazvuk, Leksllvův gama nůž, neutronovou aktivační analýzu, rázovou vlnu, hyperbarickou oxygenoterapii, hypertermii, endoskopii. Předmět probíhá v letním semestru. Výuka trvá 6 týdnů, úterky 14:30-16:00 hodin a odehrává se i na jiných pracovištích (Motol). Vyučoval pokaždé jiný učitel. Zápočet byl udělen pouze za účast, omluvena byla jedna absence.