Průvodce:Biologie 1, 2 (LF OU)

Z WikiSkript

Biologie spadá mezi dvousemestrální předměty. Její výuka je rozdělena na přednášky a cvičení.

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Účast na přednáškách nepatří mezi povinná kritéria pro úspěšné absolvování předmětu. Výuka probíhá na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v hladnovské lokalitě. Výklad mají na starosti prof. Pečinka a prof. Malachová. Probíraná jsou témata jako buněčná struktura, dělení buněk, nádorové transformace či mendelismus a mutace. Účelem přednášek je poskytnout studentům vědomosti v oblasti lékařské biologie, potřebné pro studium medicíny.

Cvičení[upravit | editovat zdroj]

Cvičení se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretickou částí se vyučující snaží, aby studenti získali základní biochemický přehled. Tuto část tvoří 4 přenášky. V praktické části se řeší genetické příklady a práce s mikroskopem.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na cvičení. Zároveň musí studenti úspěšně splnit zápočtový test, který se píše v lednu.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška má podobu letního PC testu. Hranice úspěšnosti je 60 %.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Dostačujícími studijními materiály jsou Campbellova Biologie, Základy buněčné biologie od Albertse a Obecná biologie prof. Pečinky a prof. Malachové.