Průvodce:Cena na studentské vědecké konferenci (1. LF UK)

Z WikiSkript

Cena na studentské vědecké konferenci
B01231
Garant prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Kredity 7
Web IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie
SIS Informace v SISu
Počet hodin 70
Kapacita neomezeno
Způsob ukončení zápočet na základě účasti na SVK a zároveň ocenění vašeho příspěvku

Studentská vědecká konference (SVK) probíhá na 1. LF UK koncem letního semestru. Přesné datum a náležitosti přihlášky jsou každoročně zveřejňovány po začátku nového kalendářního roku na fakultních stránkách. Pokud se někde (nejen v rámci 1. LF UK) podílíte na vědecké činnosti – můžete se po dohodě se školitelem přihlásit. Součástí přihlášky je vždy abstrakt vašeho příspěvku v rozsahu cca 1 normostrany. Pozitivně je hodnocen zejména podíl studenta na prezentovaném projektu a jeho přehled v dané oblasti (o kterém se hodnotící komise přesvědčí v diskusi).

Určitý počet příspěvků je každoročně hodnotící komisí oceněn. Pokud budete mít štěstí a cenu dostanete, máte automaticky nárok na pěknou sumičku kreditů :-). Nejprve poprosíte svoji studijní referentku o zápis do SIS a zapíšete si ho a necháte potvrdit rovněž v indexu. Poté napíšete email panu profesoru Žákovi, který osobně zápočet udělí. Další informace k předmětu podá Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky na Děkanátu 1. LF UK.