Průvodce:Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů

Z WikiSkript

Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů
B02425
Garant MUDr. Jan Pastor
Kredity 3
Web III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze
SIS Informace v SISu
Počet hodin zimní s.10, letní s.10
Kapacita 150
Způsob ukončení zápočet za docházku


Predmet je vyučovaný oba semestry, vždy 1x za dva týždne. Cieľom je poskytnúť znalosť chirurgickej anatomie brušnej oblasti a ich operačné prístupy otvorených či laparoskopických. Preberá sa anatomický podklad najčastejších operácii v dutine brušnej so zameraním na onkochirurgiu či traumatologiu. Je určený pre študentov všeobecného lékarstva, ktorí majú splnenú skúšku z anatomie, nie pre študentov v prvom ročníku či zubárov. Predmet je teda vchodný pre študentov 2.-6. ročníka. VP prebieha formou prednášok a zápočet sa udeľuje za kontrolovanú účasť. Je možné mať dve absencie za semester.