Průvodce:Chirurgická propedeutika LF SZU

Z WikiSkript

Chirurgická propedeutika[upravit | editovat zdroj]

Chirurgická propedeutika je 2 semestre trvajúci predmet začínajúci v ZS a končiaci v LS 3. ročníka.

Čo vás čaká?[upravit | editovat zdroj]

1. Semester: Dejiny chirurgie od najstarších čias, najdôležitejšie mená a objavy, stručný prehľad vývoja slovenskej chirurgie. Podstata a koncepcia chirurgie. Všeobecná náuka o poraneniach. Obväzová technika - typy obväzov. Rany - definícia, rozdelenie a charakteristika,

2. Semester: Chirurgická príprava pacienta k operácii. Špecifiká prípravy pacienta s akútnym ochorením a závažnými sprievodnými chorobami. Lokálna, epidurálna, spinálna, celková anestézia. Incízie, excízie, extirpácie, punkcie, extrakcie, amputácie, resekcie, trepanácie.


Forma predmetu[upravit | editovat zdroj]

 • Povinné prednášky - Účasť na nich bola aj z toho dôvodu vždy dosť vysoká (nechodiť sa neoplatí - za každú absenciu potrebujete mať adekvátnu ospravedlnenku). Niektoré sú záživnejšie, niektoré menej, závisí to od prednášajúcich a ich pracoviska. Prednášajúci boli hlavne zo "všeobecnej chirurgie", ale stretnúť sa môžete s onkochirurgmi, či kardiochirurgmi.
 • Povinné cvičenia - V tomto prípade stáže z propedutiky sú na rôznych pracoviskách, vo väčšine prípadov to býva tak, že kto prednáša v ten týždeň, tak u neho na pracovisku budete. ZS to bola najmä 1. chirurgická klinika, v LS aj urológia, cievna chirurgia, plastická chirurgia, torakálna ...

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

 • Za účasť na stážach, náhrada je možná po dohode s daným pracoviskom.

Skúška[upravit | editovat zdroj]

U nás začínala o 8.00 ráno, kedy si troch študentov pán profesor zobral do zasadačky (ostatní zatiaľ čakali vonku). Potom si ťaháte jeden triplet, on vám otázky nadiktuje, opýta sa, či im rozumiete a môžete sa pripravovať. Čas na prípravu bol dostatočný. Pripravte sa však na pomerne veľké množstvo otázok, ktoré dostanete. Hlavne nebuďte ticho, pokiaľ neviete povedzte priamo, že neviete a choďte ďalej. Ukážte čo viete, nie čo neviete. Bacha na otázky o drénoch, enterálnej a parenterálnej výžive!

Skúška trvá pomerne dlho, ja som tam bol až 30 min, PatAnat trvá kratšie pokiaľ viete :)

Otázky nájdete na tomto [1] linku

Celkové hodnotenie[upravit | editovat zdroj]

Úprimne som bol radšej po tejto skúške, že ju mám ako po PatAnat. Skúška ako taká nie je náročná, ani učivo, len musíte počítať s tým, že sa pán profesor bude dosť pýtať, pokiaľ viete odpovedať, pre vás lepšie, ale ešte nič nemáte isté.

Literatúra[upravit | editovat zdroj]

 • Way, L.W. (ed.): Současná chirurgická diagnostika a léčba. Praha: Grada, 2000, 1660 s.;
 • Olejník, J. (ed.): Perioperačný manuál chirurga. Bratislava: Ebner, 2002, 388 s.;
 • Siman, J. (ed.): Princípy chirurgie I. Bratislava: SAP, 2007, 923 s.;
 • Haruštiak, S. (ed.): Princípy chirurgie II. Bratislava: SAP, 2010, 866 s.
 • Huťan, M. (ed.) Základy všeobecnej a špeciálnej chirurgie. Bratislava: UK, 2012, 198 s.
 • Cameron, J.: Current Surgical Therapy. 8th ed. London: Churchill Livingstone, 2004, 1376 p.
 • Berchtold, R.: Chirurgie. 5th ed. Germany: Urban a Fischer bei Elsev, 2005, 1280 p.
 • Kirk, R.M.: General Surgical Operations. 5th ed. London: Churchill Livingstone, 2006, 723 p.
 • Townsend, C.M. (ed.): Sabiston Textbook of Surgery. 18th ed. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, 2353 p.
 • Lim, E.K.S. (ed.): Medicine  Surgery. 1th ed. Philadelphia: Churchill-Livingstone-Elsevier, 2007, 1042 p.