Průvodce:Chirurgie 1(LF UPOL)

From WikiSkripta

Chirurgie 1
CH1/VC012
Místo výuky I. chirurgická klinika
Garant prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
Kredity 6
Počet hodin 126
Způsob výuky prednášky, semináre, stáže
Absence maximálne 10 %
Způsob ukončení kolokvium

Chirurgie 1 je blokovým predmetov 4. ročníka. Výuka trvá štyri týždne a prebieha na I.chirurgickej klinike (okrem každej stredy).

7:00-9:00[edit | edit source]

Každý deň (okrem stredy) sa začína v 7,00 hod. „vizitou“. Študenti sú podľa "Rozpisu" rozdelení do dvojíc (rozpis býva vyvesený pred I.chirurgickou klinikou už v piatok pred začiatkom bloku, môžte sa sami rozdeliť do skupín), z nich každá vyhľadá príslušného asistenta na oddelení podla "Rozpisu" a s ním absolvuje „vizitu“ do 7,30 hod. Ešte pred ukončením „vizity“ bude každej dvojici pridelený jeden pacient, ktorého študenti vyšetria a spíšu s ním chorobopis. Na túto prácu majú študenti vyhradený čas od 7,30 hod -9,00 hod, asistenti študentom zaistia prípadný prístup do počítačovej siete, prípadne do PACSu a poskytnú im pomoc a konzultáciu.

9:30-11:00[edit | edit source]

Začína seminár, na ktorý sú študenti rozdelení do dvoch skupín (opäť podľa "Rozpisu"). Na tomto seminári bude rozoberaný spracovaný chorobopis a bude prebiehať diskusia nad danou problematikou.

11:30-13:00[edit | edit source]

Prednášky.

Služby[edit | edit source]

Každý študent absolvuje jednu poobednú (17:00-20:00, v dvojiciach) a jednu noční službu (17:00-6:00) počas bloku.

Stredy[edit | edit source]

Každú stredu bude prebiehať výuka mimo I. chirurgickú kliniku a síce na oddeleniach: IP (int. péče), TR (traumatologie), KCH (kardiochirurgie) a CCH (cévní chirurgie na II.chirurgickej klinice). Na uvedených klinikách sa začína v 8,00 hod. a výuku si organizuje každá klinika samostatne.

Ukončenie[edit | edit source]

Kolokvium.