Průvodce:Dějiny lékařství v českých zemích od raného novověku po současnost (1. LF UK)

Z WikiSkript

Dějiny lékařství v českých zemích od raného novověku po současnost
B90104
Garant prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.
Kredity 2
Web Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
SIS Informace v SISu
Počet hodin 22
Kapacita neomezena
Způsob ukončení zápočet za spracoovanie 1 knihy o histórii medicíny


Predmet je vyučovaný v LS každý týždeň (štvrtok 14:30-16:00). Výuka probíhá na Ústav dějin lékařství (U Nemocnice 4), v prízemie vľavo, ve študovně. Dá sa pokladať za volné pokračovanie Historie medicíny ve starověku a středověku, ale ak ste tento predmet nemali, tak to vôbec nie je problém. Výuku zabezpečuje pan docent Karel Černý (kontakt). V mojom subjektívnom pohľade je tento predmet viac zaujímavý a určite ho doporučujem. Poznatky sú veľmi zaujímavé, miestami až dych vyrážajúce a niektoré vás pobavia. Zápočet je udeľovaný za spracovanie 1 knihy o histórii medicíny.