Průvodce:Diferenciální diagnostika v pediatrii a v neonatologii (1. LF UK)

Z WikiSkript

Diferenciální diagnostika v pediatrii a v neonatologii
B01316
Garant doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. a MUDr. Martin Magner, Ph.D.
Kredity 3 (2 semestry)
Web Klinika dětského a dorostového lékařství
SIS Informace v SISu
Počet hodin 40
Kapacita 10
Způsob ukončení zápočet za docházku a prezentaci


Tento předmět je určený pro studentky a studenty s velkým zájmem o dětské lékařství. Stáže probíhají na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN , na oddělení 62 (Kojenci, batolata a metabolická jednotka - 1. patro). Výuka probíhá každé úterý od 13 do 15 hod. První část stáže budete vyšetřovat (dětského) pacienta (sami či ve dvojicích), následně si budete o pacientech povídat s vyučujícím v seminární místnosti a probírat různé diferenciálně diagnostické otázky. Výhodou je malý počet studentů ve skupince (na řadu zájemců se často nedostane - tak se zápisem příliš neotálejte :). Zápočet je udělen na konci semestru na základě dostatečné docházky a připravení prezentace.