Průvodce:Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch (1. LF UK)

Z WikiSkript

Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch
B01248
Garant MUDr. Veronika Němcová, CSc.
Kredity 3
Web Anatomický ústav
SIS informace v SISu
Počet hodin 19
Kapacita 220
Způsob ukončení 90% prezence - podpis na prezenční listinu


Tento předmět je vyučován ve druhé polovině LS na Anatomickém ústavu ve Velké posluchárně (U Nemocnice 3), v akademickém roce 2014/2015 probíhal každé úterý od 15.30. Předmět vede MUDr. Veronika Němcová, CSc. a vždy si přivede hosta - neurologa, psychiatra, neurochirurga atd.

V první části je teoretický výklad, doprovázený nákresy z učebnice anatomie profesora Petrovického a následuje klinický pohled z praxe od hosta.

Předmět se koná jednou týdně a trvá přibližně 2 hodiny. Přednášek je celkem šest(15hod přednášek + 4hod semináře).

Hodí se před zkouškou z anatomie, dozvíte se zde různé souvislosti a pochopíte schémata z knihy. A třeba si i něco zapamatujete. Nasbíráte též užitečné kredity. Ve vyšších ročnících je předmět užitečný pro zopakování před klinickými obory.

Zápočet je udělen na konci absolvování předmětu na základě docházky.